MCCARRICK Theodore Edgar (1930- )

Ekskardinal (2001-2018), tidligere erkebiskop av Washington DC i USA (2000-2006);
nå Mr. McCarrick

Født: Theodore Edgar McCarrick ble født den 7. juli 1930 i New York City i USA som eneste barn av Theodore Egan McCarrick og Margaret McLaughlin. Hans far var en skipskaptein som døde av tuberkulose da sønnen var tre år gammel. Men gutten vokste opp som en del av en storfamilie med mange fettere og kusiner. Likevel var fraværet av en far en kilde til dyp lidelse for ham.

Han gikk på en katolsk folkeskole og deretter på Fordham Preparatory School. Han studerte i halvannet år i Europa før han vendte tilbake til Fordham University, og han hadde da allerede bestemt seg for å studere til prest. Han begynte på seminaret St. Joseph i Yonkers i New York, hvor han fikk graden B.A. i 1954 og en lisensiatgrad i historie i 1958.

Prest: Han ble presteviet den 31. mai 1958 i New York av den berømte kardinal Francis Spellman (1889-1967), erkebiskop av New York (1939-67). Han studerte videre på The Catholic University of America i Washington DC (1958-63), hvor han tok en ny lisensiatgrad i samfunnsvitenskap og doktorgrad (Ph.D.) i sosiologi. I feriene ledet han Instituttet for spanske studier ved The Catholic University of Puerto Rico i Ponce, som var etablert for å fremme kunnskapen om spansk språk og puertorikansk kultur blant prester og ordensfolk i New York-området.

Hans første utnevnelse var som assisterende kapellan for The Catholic University of America, hvor han fra 1961 til 1963 fortsatte som Dean of Students og fakultetsmedlem ved The Graduate School og The College of Arts and Sciences, som assistent for presidenten og som den første utviklingsdirektøren. Han ble utnevnt til president for The Catholic University of Puerto Rico i Ponce i oktober 1965, en stilling han hadde til 1969. Den 10. november 1965 ble han utnevnt til husprelat (monsignore) av pave Paul VI (1963-78) - tittelen ble endret til æresprelat i 1968. I Ponce var han ansvarlig for skolens intense utvikling som en viktig institusjon, og han deltok aktivt i flere utdanningsinstitusjoner i Puerto Rico. I 1969 ble han kalt tilbake til New York av kardinal Terence James Cooke som vise-sekretær for utdannelse i erkebispedømmet og pastoralt arbeid i sognet Most Blessed Sacrament (1969-71). Han grunnla «The Cardinal's Committee for Education» og «The Inner City Scholarship Fund» for å fremme utdannelse av de fattige, spesielt blant minoriteter. Han var sekretær for kardinal Cooke mellom 1971 og 1977.

BVåpenskjoldiskop: Den 24. mai 1977 ble han utnevnt til titularbiskop av Rusubisir og hjelpebiskop av New York av den hellige pave Paul VI. Han ble bispeviet den 29. juni 1977 i New York av kardinal Terence James Cooke, erkebiskop av New York. Han tjenestegjorde som vikar for East Manhattan og Harlem og ble utnevnt til biskoppelig vikar for utdannelse.

Han ble utnevnt til den første biskop av det nyopprettede bispedømmet Metuchen i New Jersey den 19. november 1981 av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) og innsatt den 31. januar 1982. Han ble utnevnt til den fjerde erkebiskop av Newark i New Jersey den 30. mai 1986 og innsatt den 25. juli 1986. Newark er det syvende største bispedømmet i USA med mer enn 1,4 millioner katolikker. Mens han ledet dette erkebispedømmet, ordinerte han flere prester enn noen annen biskop i USA i den samme perioden. Han var også superior for det selvstendige (siu uiris) misjonsområdet Turks and Caicos i Det karibiske hav.

Han ble utnevnt til erkebiskop av Washington den 21. november 2000 og innsatt den 3. januar 2001. Han mottok palliet av paven i Peterskirken i Roma den 29. juni 2001.

Den amerikanske bispekonferansen (NCCB) valgte ham til leder for migrasjonskomiteen i 1986 og 1992. I 1992 ble han også valgt til leder for komiteen for hjelp til Kirken i Øst- og Sentral-Europa, og i 1996 ble han valgt til leder for komiteen for internasjonal politikk. Som en av femten biskoper fra USA deltok han på bispesynoden for Amerika i Vatikanet i 1997. Han ble innvalgt i det post-synodale rådet. I januar 2000 utnevnte Libanons president ham til offiser av den libanesiske Sederordenen, og i desember 2000 tildelte president Bill Clinton ham Eleanor Roosevelt-prisen for menneskerettigheter.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av Santi Nereo ed Achilleo av pave Johannes Paul II. Han ble den 18. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred og Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (APSA).

Han fratrådte som erkebiskop for Washington 16. mai 2006 i en alder av 75 år, den vanlige pensjonsalder for katolske biskoper.

Den 20. juni 2018 fikk kardinal McCarrick beskjed fra Den hellige stols kardinalstatssekretær Pietro Parolin at pave Frans hadde gitt ordre om at McCarrick fra da av hadde forbud mot å utøve sin prestetjeneste offentlig. Dette skjedde etter at et granskningsutvalg i det katolske erkebispedømmet New York erklærte at de fant en anklage mot kardinalen om seksuelt misbruk «troverdig og bevist». Anklagen gikk ut på at han hadde misbrukt en sekstenårig altergutt mens han var prest i St. Patrick’s Cathedral i New York. Det skal ha skjedd ved to anledninger i 1971 og 1972. McCarrick erklærte at han var uskyldig og ikke kunne huske noen slike hendelser, men av lydighet aksepterte han Den hellige stols avgjørelse.

Den 20. juni avslørte også kardinal Joseph W. Tobin av Newark at under McCarricks tjeneste i New Jersey hadde det vært anklager om seksuelt upassende oppførsel mot tre voksne menn, og at to av anklagene hadde resultert i økonomiske oppgjør til anklagerne. Den 16. juli 2018 publiserte New York Times en grundig artikkel som beskrev McCarricks misbruk av voksne seminarister under løfter om å fremme deres karrierer. I kjølvannet av artikkelen kom det flere nye anklager. Det kom også frem at det var gjort mange forsøk på å stanse McCarricks utnevnelse til Washington D.C. i 2000, men at de talte for døve ører i Roma. Den 5. juli 2018 trakk Fordham University tilbake et æresdoktorat og andre æresbevisninger de hadde gitt kardinal McCarrick.

Om kvelden den 27. juli 2018 mottok pave Frans et brev hvor kardinal Theodore McCarrick tilbød sin avgang som medlem av kardinalkollegiet. Paven innvilget straks hans søknad om å tre tilbake fra kardinalatet og ga ordre om hans suspensjon fra utøvelsen av enhver offentlig tjeneste, sammen med hans forpliktelse til å flytte til et hus som ennå ikke har blitt tilvist ham, for et liv i bønn og bot inntil anklagene som har blitt rettet mot ham, har blitt undersøkt i en regulær kanonisk prosess.

Den 11. januar 2019 avsluttet Troslærekongregasjonen i Vatikanet en straffeprosess mot McCarrick med et dekret som slo fast at han var funnet skyldig i en rekke forbrytelser han utførte mens han var kleriker. Blant dem var utukt under skriftemål, brudd på det sjette bud med mindreårige og voksne, med maktmisbruk som skjerpende faktor. For dette ila kongregasjonen ham straffen laisering, det vil si utelukkelse fra den klerikale stand. Den 13. februar 2019 vurderte kongregasjonen hans innvendinger mot avgjørelsen, men den ble opprettholdt. Denne avgjørelsen ble meddelt McCarrick den 15. februar 2019. Paven stadfestet denne dommens definitive natur. Dommen ble offentliggjort av Vatikanet lørdag den 16. februar. Dermed er tidligere prest og biskop Theodore McCarrick nå Mr. McCarrick.

Neste konklave: Han nådde aldersgrensen på åtti år allerede den 7. juli 2010 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg.

 

av Webmaster publisert 30.08.2010, sist endret 21.02.2019 - 09:53