MÉRANVILLE Michel


Erkebiskop av Fort-de-France, Martinique

Født i Vauclin (erkebispedømmet Fort-de-France) i Martinique den 4. februar 1936. Studier i Frankrike ig ved det pavelige universitet Urbaniana i Roma der han tok lisensiat i teologi.

Presteviet i 1959 i Roma. Deretter kapellan 1960-1963, skoleprest 1963-1964, kapellan 1964-1966, sjelesørger i Frankrike 1966-1970, skoleprest 1970-1972, og deretter prest ved seminar, kollegium og ved fengsler. Sogneprest ved katedralen i Fort-de-France 1981-2004.

Utnevnt til erkebiskop av Fort-de-France den 8. januar 2004.

av Webmaster publisert 08.01.2004, sist endret 08.01.2004 - 13:10