PICKEL Clemens


Biskop av Den hl. Klemens i Saratov, Russland

Født i Colditz (bispedømmet Dresden-Meissen) i Tyskland den 17. august 1961. Presteutdannelse i Erfurt, der det eneste presteseminaret i DDR lå.

Presteviet den 25. juni 1988 i Dresden. Kapellan i Kamenz 1988-1990. Kom til Sovjetunionen den 1. august 1990, og ble kapellan i Dusjanbe i sovjetrepublikken Tadjikistan. Sogneprest i Marx (ved Volga, Sør-Russland) 1991-2001, der han i 1993 foresto ferdigstillingen av Kristus Konge-kirken, det første katolske kirkebygg etter oktoberrevolusjonen (1917).

Utnevnt til titularbiskop av Cusira og til hjelpebiskop for det apostoliske administratur for det sørlige europeisk Russland den 23. mars 1998 og bispeviet den 7. juni 1998 av erkebiskop John Bukovsky S.V.D. Han ble da verdens yngste katolske biskop, 36 år gammel. Utnevnt til apostolisk administrator for det apostoliske administratur for det sørlige europeisk Russland for latinerne den 23. november 1999. Da dette administratur ble bispedømme, ble han biskop av Den hl. Klemens av Saratov den 11. februar 2002.

av Webmaster publisert 04.01.2004, sist endret 04.01.2004 - 16:31