ROMER Karl Josef


Biskop, den romerske kurie, tidligere sekretær for Det pavelige råd for Familien. Født i Benken (bispedømmet Sankt Gallen) i Sveits den 8. juli 1932. Prestestudier (filosofi, 1950-52:) i Appenzell, og (teologi, 1952-57) i Innsbruck, München og Roma [Gregoriana]. Doktorgrad i teologi, og spesialisering i religionspedagogikk.

Presteviet den 2. mars 1958 i Sankt Gallen i Sveits. Assisterende sogneprest i Sargas (1958-1961) og Sankt Gallen (1961-1964). Deretter kom han som "fidei donum"-prest til erkebispedømmet São Salvador da Bahia (Brasil), der han virket som sogneprest, leder for kateketutdannelsen, professor ved det katolske universitet og ved instituttet for høyere teologiske studier (1965-1971). Fra 1972 til 1974 var han teologiprofessor ved det pavelige katolske universitet i Rio de Janeiro.

Utnevnt til titularbiskop av Colonnata og hjelpebiskop i erkebispedømmet São Sebastião do Rio de Janeiro den 28. oktober 1975, og bispeviet den 12. desember 1975. Som hjelpebiskop har han hatt ansvar for kallspastoralet og seminarene i Riom leder for erkebispedømmets filosofiske fakultet, leder for instituttet for høyere kirkerettsstudier, president for erkebispedømmets troslære-kommisjon, og leder for vikariatet for kvinnelige ordenssamfunn. Han har også vært redaktør for den brasilianmske utgaven av tidsskriftet "Communio".

I den brasilianske bispekonferanse har han vært medlem i den biskoppelige kommisjon for troslæren, og president for den regionale bispekonferanse for regionen "Leste 1" (delstaten Rio de Janeiro).

Utnevnt til sekretær for Det pavelige Råd for Familien den 13. april 2002. Pensjonert 2007.

av Webmaster publisert 12.11.2007, sist endret 12.11.2007 - 15:41