TAOFINU'U Pio, S.M. (1923-2006)


TAOFINU'U Pio, S.M.Kardinal. Erkebiskop av Samoa-Apia (1968-2006).

Født: Pio Taofinu'u ble født lørdag den 9. desember 1923 i Falealupo på øya Savai'i i det apostoliske vikariatet Samoa og Tokelau (nå erkebispedømmet Samoa-Apia) i Vest-Samoa. Han begynte sin formelle utdannelse først som 16 åring på Falealupo katekismeskole, hvor han fikk spesialundervisning for å lære engelsk før han begynte på bispedømmets seminar i Moamoa i Vest-Samoa. Deretter gikk han på seminaret i Lano på Wallis-øyene og til slutt på maristenes skolastikat i Green Meadows på New Zealand.

Prest: Han ble presteviet den 8. desember 1954 i Apia. Han utførte pastoralt arbeid i det apostoliske vikariatet Samoa og Tokelau på øyene Leauvaa og Palauli fra 1954 til 1964. I 1960 sluttet han seg til maristene (Societas Mariae - SM) og gjennomgikk deres novisiat i New York. Han assisterte biskop George Hamilton Pearce SM av New Zealand, blant annet under Det annet Vatikankonsil (1962-65), og han benyttet da anledningen til å besøke Det hellige Land. Mellom 1964 og 1966 var han vikar for biskop Pearce, apostolisk vikar for Samoa og Tokelau. I 1966 ble dette apostoliske vikariatet oppgradert til bispedømme og skiftet navn til bispedømmet Apia. Han var generalvikar for Apia (1966-67) og kapittelvikar (1967-68).

Biskop: Han ble den 11. januar 1968 utnevnt til biskop av Apia av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 29. mai 1968 i Apia av George Hamilton Pearce SM, nå erkebiskop av Suva på Fiji-øyene. Han ble den første innfødte biskopen fra Polynesia. I november 1970 mottok han pave Paul VI på Vest-Samoa til det første besøket fra en pave i Oseania. Fra begynnelsen av sitt virke som biskop viet han sine krefter til grunnleggelsen av nye skoler og viste et sterkt sosialt engasjement. Han grunnla et teologisk kollegium for kateketer og diakoner. Hans arbeid bidro til en kraftig økning av antall prestekall i Samoa. For å fremme økonomisk uavhengighet for innbyggerne i bispedømmet satte han av 12.000 mål av bispedømmets eiendom for bygging av en stor ostefabrikk.

Kardinal: Han ble den 5. mars 1973 kreert til kardinalprest av Sant' Onofrio av pave Paul VI.

Bispedømmet Apia endret i 1974 navn til Apia eller Samoa og Tokelau og i 1975 til Samoa og Tokelau. Den 10. september 1982 ble det oppgradert til erkebispedømme og endret navn til Samoa-Apia og Tokelau. Det omfattet Vest-Samoa, Amerikansk Samoa og Tokelau-øyene. Han ble da utnevnt til metropolitterkebiskop av Samoa-Apia og Tokelau, apostolisk administrator sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis ("av ledig sete og inntil Den hellige Stol bestemmer noe annet") av Samoa-Pago Pago og kirkelig superior av mission sui iuris av Funafutina på Tuvalu. Han gikk av som superior i september 1985. Erkebispedømmet skiftet i 1992 navn til Samoa-Apia, og Tokelau ble da utskilt som eget misjonsdistrikt.

Han deltok på konklavene i august og oktober 1978. Han var pavens spesialutsending til feiringen av den hellige Peter Claver, skytshelgen for Oseania, til minne om 150-årsjubileet for evangeliseringen av Wallis- og Futuna-øyene i Wallis i Polynesia i juni 1988. Han deltok på bispesynoden for Oseania høsten 1998 som presidentdelegat. Han var erkebiskop av Samoa-Apia helt til sin død i 2006.

Hans helse var dårlig de siste fem årene. Han hadde lenge lidd av diabetes, og for noen år siden måtte han i all hast gjennomgå en bypassoperasjon da leger i USA fant ut at han bare var noen timer fra å få et alvorlig hjerteattakk. Han var da innlagt for en kneoperasjon som hadde hemmet hans gange i noen år. Han fikk et mindre hjerteattakk i januar 2001, og i mai 2001 ble han innlagt på sykehus på Hawaii for skanning av en mistenkt svulst eller blodpropp.

Død: Han døde 19. januar 2006, 82 år gammel.

av Webmaster publisert 24.01.2006, sist endret 24.01.2006 - 15:44