THIANDOUM Hyacinthe


THIANDOUM HyacintheKardinal. Erkebiskop emeritus av Dakar (1962-2000).

Født: Hyacinthe Thiandoum ble født onsdag den 2. februar 1921 i Poponguine i erkebispedømmet Dakar i Senegal. Han kom fra en svært from familie og faren var kateket. Han fikk sin utdannelse ved det regionale seminaret i Dakar.

Prest: Han ble presteviet den 18. april 1949 i Dakar. Han utførte pastoralt arbeid i erkebispedømmet Dakar som sogneprest fra 1949 til 1952. Deretter dro han til Roma for videre studier, og han studerte filosofi og sosiologi ved Det pavelige universitet Gregoriana fra 1952 til 1955. Tilbake til Senegal ble han sogneprest for katedralmenigheten og generalvikar i Dakar (1955-62).

Biskop: Han ble den 24. februar 1962 utnevnt til erkebiskop av Dakar av den hellige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble konsekrert den 20. mai 1962 i Dakar av sin forgjenger, erkebiskop Marcel Lefèbvre CSSp, biskop av Tulle i Frankrike, som senere utløste et skisma med sitt "Prestebrorskap Pius X" og sine ulovlige bispevielser. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65),hvor han deltok aktivt i diskusjonene om liturgireformen. . Han deltok på den første ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1967, den første ekstraordinære bispesynoden høsten 1969, den andre ordinære bispesynoden høsten 1971 og den tredje ordinære bispesynoden høsten 1974. Han ble valgt til president for bispekonferansen i Senegal og Mauritania.

Kardinal: Han ble den 24. mai 1976 kreert til kardinalprest av Santa Maria del Popolo av pave Paul VI. Han ble medlem av Kleruskongregasjonen, Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) og Det pavelige rådet for sosial kommunikasjon.

Han deltok på den fjerde ordinære bispesynoden høsten 1977 som presidentdelegat, han var medlem av generalsekretariatet (1977-80) og deltok i konklavene i august og oktober 1978. Han deltok på den tredje generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Puebla i Mexico våren 1979, det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet høsten 1979, den femte ordinære bispesynoden høsten 1980, den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985 og den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987 som generalrelator. Han var medlem av generalsekretariatet (1987-90) og deltok på bispesynoden for Afrika i våren 1994 som relator, og han ble medlem av generalsekretariatet råd for Afrika-synoden.

Han gikk av som erkebiskop av Dakar den 2. juni 2000, 79 år gammel.

Død: Han døde den 18. mai 2004 i Marseille, 83 år gammel.

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 19.05.2014 - 10:05