VEGLIÒ Antonio Maria (1938- )

Kardinaldiakon, den romerske kurie. President emeritus for Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende (2009-16).

Født: Antonio Maria Vegliò ble født den 2. februar 1938 i Macerata Feltria i regionen Marche og bispedømmet San Marino-Montefeltro i Italia.

Prest: Han ble presteviet den 18. mars 1962 for bispedømmet Pesaro av biskop Luigi Carlo Borromeo. Han trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste i 1968. Etter stillinger i nuntiaturene i Peru, Filippinene og Senegal arbeidet han i Statssekretariatet i Vatikanet (1980-84), og deretter i Storbritannia.

Biskop: Han ble den 27. juli 1985 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til apostolisk pro-nuntius til Papua-Ny Guinea og til Salomonøyene, og til titular­erkebiskop av Aeclanum (Eclano). Han ble bispeviet den 6. oktober 1984 av kardinalstatssekretær Agostino Casaroli. Med­konsekratorer var erkebiskop (senere kardinal) Achille Silvestrin, sekretær for Statssekretariatets avdeling for diplomatisk kontakt med statene, og biskop Gaetano Michetti av Pesaro. Han ble den 21. oktober 1989 utnevnt til apostolisk pro-nuntius til Senegal, Kapp Verde og Guinea-Bissau, og dessuten i tillegg til apostolisk delegat for Mauritania og til pro-nuntius til Mali den 25. oktober 1989. Han ble den 2. oktober 1997 utnevnt til nuntius til Libanon og til Kuwait og apostolisk delegat til Den arabiske halvøy.

Han ble den 11. april 2001 utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Østkirkene. Han ble den 1. mars 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny president for Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende. Han etterfulgte kardinal Renato Raffaele Martino, som siden 2006 hadde hatt embetet i personalunion med presidentskapet for Det pavelige råd for Rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). Denne personalunionen ble samtidig opphevet.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal. Han sto som nummer fire på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke San Cesareo in Palatio. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Kongregasjonen for liturgi og sakraments­disiplin, Rådet for familien og Rådet for legfolket.

Den 1. januar 2017 ble de pavelige rådene for Rettferdighet og Fred, «Cor Unum», for pastoral omsorg for migranter og reisende og  for pastoral assistanse til helsearbeidere slått sammen til det nye dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling. Kardinal Vegliò ble da pensjonert, 78 år gammel.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 2. februar 2018 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Oppdatert: 23. desember 2016

av Webmaster publisert 04.03.2009, sist endret 26.06.2021 - 19:48