WINNING Thomas Joseph (1925-2001)


WINNING Thomas JosephKardinal. Erkebiskop av Glasgow (1974-2001)

Født i Winshaw (bisbedømmet Motherwell) i Skottland den 3. juli 1925. Studerte til prest for erkebispedømmet Glasgow, og studerte filosofi ved St. Mary's College, Blairs (1941-1943) og teologi ved St. Peter's College, Glasgow og - etter krigsslutt - i Roma, ved det pavelige skotske kolleg (1946-1949), med de akademisake stusier ved det pavelige universitet Gregoriana.

I 1948 ble erkebispedømmet Glasgow delt i tre, og det førte til at han ble overført til det nyopprettede bispedømme Motherwell. Han ble presteviet i Roma den 18 desember 1948, for Motherwell.

Tilbake i Skottland 1949, utnevnt til assisterende prest (kapellan) ved St. Aloysius i Chapelhall, til 1950. Vendte så tilbake til Roma, der han studerte kirkerett (1950-1953) og tok doktorgraden.

Assisterende prest (kapellan) ved St. Mary's, Hamilton 1953-1957, så ved Our Lady of Good Aid Cathedral i Motherwell 1957-1958. Samtidig sekretær for bispedømmet Motherwell 1956-1961, og kapellan til Franciscans of the Immaculate Conception, Bothwell 1958-1961.

Spiritual ved Pontifical Scots College i Roma 1961-1966; kvalifiserte seg som advokat ved Den romerske Rota 1965.

Sogneprest for Saint Luke's i Motherwell, og officialis for Motherwell Diocesan Tribunal, og biskoppelig vikar for ekteskap i bispedømmet 1966-1970.

Første president og Officialis for det nyopprettede Scottish National Tribunal, Glasgow, 1970-1972.

Utnevnt den 22. oktober 1971, til hjelpebiskop for Glasgow og bispeviet av erkebiskop James Donald Scanlan i Glasgow den 30. november 1971. Generalvikar 1971-1974 og sogneprst for Our Holy Redeemer Parish, Clydebank 1972-1974.

Utnevnt til erkebiskop av Glasgow 23. april 1974.

Kreert til kardinal den 26. november 1994. Døde 17. april 2001 i Glasgow etter et hjerteattakk.

av Webmaster publisert 17.06.2001, sist endret 17.06.2001 - 23:09