Troens År – desember

Hver måned i Troens År presenterer katolsk.no en refleksjon over trosbekjennelsen. Disse minikatekesene er skrevet av biskopene i Den nordiske bispekonferansen, og foreligger på en rekke språk.

Denne teksten finnes på også på arabisk og vietnamesisk.

Jeg tror på Jesus Kristus … som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria

Hva betyr ”Jeg tror på”? Å tro på noen, å tro på Jesus Kristus, betyr også å sette sin lit til, ha tillit til – ”Jeg stoler fullt og fast på hans ord.”

Jeg må altså ikke forveksle det med ”jeg tror at …”, som vil si ”jeg mener at”, ”jeg vet ikke helt sikkert om …” Nei, her dreier det seg om min faste tro på Jesus Kristus – ”Herre, jeg tror, men gi meg større tro!”

Livets retning. For meg var den vakreste dagen i mitt liv min dåpsdag. Under denne feiringen spurte presten ”Hvilket navn har dere gitt barnet?” ”Hva søker dere i Guds Kirke?” ”Troen.” Og han spurte videre ”Er dere beredt til å oppdra deres barn i troen for at det skal nå frem til det evige liv?” Ja”. Vil du gå inn til livet, så hold budene: ”Du skal elske din neste som deg selv.” For min familie og meg var dermed saken, klar og livets tredimensjonale retning var angitt: troen, det evige liv og kjærligheten.

I dette Troens år kan vi se hva Den katolsk kirkes katekisme, som feirer sitt tyveårsjubileum, sier: ”Budskapet til Maria innleder ’tidens fylde’ (Gal 4,4), det vil si fullbyrdelsen av løftene og forberedelsene. Maria kalles til å unnfange Ham som "all guddommens fylde bor legemliggjort" i (Kol 2,9). Guds svar på hennes spørsmål: ’Hvorledes skal dette kunne skje – jeg har jo ingen mann?’(Luk 1,34) blir gitt ved Åndens kraft: ’Den Hellige Ånd skal komme over deg’ (Luk 1,35) (KKK par 484).

Ja, kjære venner, Den Hellige Ånd kan alt! ”Den Hellige Ånds sendelse er alltid forbundet og samordnet med Sønnens. Den Hellige Ånd blir sendt for å helliggjøre Jomfru Marias skjød og gjøre det fruktbart på guddommelig vis, Han som er "Herre og Livgiver", og gi henne å unnfange Faderens evige Sønn i menneskets natur, som kommer fra henne.” (KKK par 485)

Herre, jeg tror, men gi meg større tro!

En usedvanlig kvinne. Takket være Den Hellige Ånd har en kvinne, en usedvanlig kvinne, gjort sitt inntog i vår frelseshistorie. En kvinne ved navn Maria har slik også funnet sin plass i vår apostoliske trosbekjennelse. Er ikke det også av svært stor betydning både får vår nåtidige forståelse av kvinnens rolle og for vår økumeniske dialog?

Ja, Jesus Kristus, Guds Sønn er født av en kvinne, født av Jomfru Maria. Også i den lange trosbekjennelsen, den fra konsilene i Nikea og Konstantinopel, ber vi: ”For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske.” Konsilet i Kalkedon har tydelig utlagt hva tittelen Theotokos (”Guds mor”) innebærer.

”Fedrene i den østlige tradisjon kaller Guds Mor den ’Allhellige’ (Panagia). De feirer henne som ’helt hellig og ren for enhver synd, som formet av Den Hellige Ånd til å bli den nye skapning’. Ved Guds nåde forble Maria ren for enhver personlig synd livet igjennom.” (KKK 493) Engelen sa til Josef om hans brud Maria: ”Barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd (Matt 1,20)”. Og allerede profeten Jesaja sa ” Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn.”

Julen står for døren! Et barn er oss født, hans navn er Immanuel, Gud med oss! Gjennom sitt ja og takket være sin tro kan Maria virkelig bli Guds mor. Med hele sitt vesen er hun ”Herrens tjenerinne” (Luk 1,38).

Derfor, kjære søstre og brødre, bekjenner vi og ber vi: ”Jeg tror på Jesus Kristus … unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria.” Maria fører oss alltid til Kristus, Guds Sønn, og til vår himmelske Far. Han vil hver dag rikelig skjenke oss sin Hellige Ånd, til glede og til frelse. Og vi skal være nye vitner for nyevangeliseringen: Herre, jeg tror, men gi meg større tro! Kom, Emmanuel!”

+ Pétur Bürcher
Biskop av Reykjavík