Troens År – desember (vietnamesisk)

Trong năm Đức Tin, các giám mục Bắc Âu muốn chia sẻ suy tư cá nhân của mình về kinh Tin Kính các tông đồ.

Năm Đức tin: Các giám mục suy tư về kinh Tin kính

Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô....bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh.

Suy niệm của Đức cha Pétur Bürcher

"Tôi tin" có nghĩa là gì? Tin vào một người nào, tin vào Chúa Giêsu Kitô cũng có nghĩa là đặt  sự tin tưởng, có sự tín nhiệm - "Tôi hoàn toàn tin cậy vững vàng vào lời Ngài"

Tôi không được phép thay đổi câu "Tôi tin rằng ...", như có nghĩa là "Tôi nghĩ rằng", "Tôi không biết chắc chắn về ..." Không, ở đây  tôi đang  nói về niềm tin tưởng vững chắc của tôi vào Chúa Giêsu Kitô - "Lạy Chúa, con tin, nhưng xin ban thêm đức tin cho con! "

Hướng đi của cuộc đời. Đối với tôi, ngày đẹp nhất trong đời tôi đó là ngày tôi được rửa tội. Trong nghi lễ rửa tội, linh mục hỏi "Ông bà muốn đặt tên  cho cháu là gì? Ông bà xin gì cùng Hội thánh Chúa?" "Đức tin". Và vị linh mục hỏi tiếp: "Ông bà có sẵn sàng giáo dục con cái trong đức tin để em đạt được sự sống đời đời không?"Thưa có ". Con muốn đạt đến sự sống đời thì phải tuân giữ các giới răn : "Con phải yêu mến tha nhân như chính mình". Vì vậy, đối với gia đình tôi và tôi, vấn đề ​​rõ ràng là hướng đi của cuộc đời được vạch ra theo ba chiều kích: đức tin, sự sống đời đời và tình yêu.

Trong năm đức tin này, sách Giáo lý Công giáo, kỷ niệm 25 năm ban hành, nói với chúng ta: “Việc truyền tin cho Mẹ Maria xảy ra vào “thời viên mãn” (Gal 4, 4), có nghĩ là thời gian hoàn tất  những  lời hứa và các việc chuẩn bị. Mẹ Maria được mời gọi để cưu mang Đấng mà “nơi Ngài tất cả sự viên mãn  thần linh hiện diện cách cụ thể” (Col 2,9).  Thiên Chúa trả lời cho câu hỏi của Mẹ Maria: "Việc ấy làm sao có thể xảy ra - vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34 ) là bởi phép Đức Chúa Thánh thần: “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà" (Lc 1,35) (sách Giáo lý Công giáo (GLCG), số 484).

Vâng, các bạn thân mến, Chúa Thánh Thần có thể làm tất cả mọi sự!  Sứ mệnh của Chúa Thánh Thần luôn được gắn liền và hướng về sứ mệnh của Chúa Con. Chúa Thánh Thần được sai đến để thánh hóa cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, thực hiện việc thụ thai huyền nhiệm, vì Chúa Thánh thần là "Chúa và là Đấng ban sự sống", Ngài làm cho Mẹ Maria thụ thai Con  một Chúa Cha hằng sống  trong bản tính nhân loại. " (GLCG, 485).

Một người nữ đặc biệt. Nhờ Chúa Thánh Thần, một người nữ, một người nữ phi thường, xuất hiện trong lịch sử cứu độ chúng ta. Một người nữ tên là Maria cũng đã có chỗ trong Kinh tin kính các tọng đồ của chúng ta. Phải chăng đây cũng là điều thật có ý nghĩa vừa cho việc hiểu đúng vai trò phụ nữ trong thời đại chúng ta vừa cho việc đối thoại đại kết?

Vâng, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, được sinh bởi một người nữ, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Cả trong kinh Tin kính dài của công đồng Nicea-Constantinople, chúng ta tuyên xưng: “Vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm người” " Công Đồng  Chalcedonia tuyên xưng Mẹ với một tước hiệu Theotokos ("Mẹ Thiên Chúa") .

"Các Giáo Phụ bên Đông phương gọi Mẹ Thiên Chúa là 'Đấng tinh tuyền' (Panagia). Các ngài chúc tụng Mẹ như “Đấng vẹn tuyền không vướng mắc một tì ố, được Chúa Thánh Thần hình thành để trở nên một tạo vật mới”. "Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Mẹ Maria vẫn tinh tuyền không mắc một tội lỗi cá nhân nào trong suốt cả cuộc đời của Mẹ" (GLCG, 493). Thiên sứ nói với thánh Giuse về Maria, hôn thê của ngài:  "Đứa trẻ được cưu mang trong lòng Maria là do quyền năng Chúa Thánh Thần (Mt 1,20). Và đã được tiên tri Isaia loan báo " Nầy, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai. "

Lạy Chúa, con  tin, nhưng xin thêm đức tin cho con!

Giáng sinh gần kề! Một hài nhi được sinh ra, Hài nhi ấy tên là Em-ma-nu-ên, Chúa ở cùng chúng ta! Với tiếng Xin vâng và nhờ đức tin, Mẹ Maria thực sự có thể trở thành Mẹ Thiên Chúa. Me là "nữ tỳ của Chúa" với trọn vẹn con người của Mẹ (Lc 1,38).

Vì vậy, anh chị em thân mến, chúng ta nhìn nhận và tuyên xưng: "Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô ... bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh ". Mẹ Maria luôn dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô, Con Thiên Chúa và đến với Cha chúng ta trên trời. Chúa Cha hằng ngày ban tràn đầy Thánh Thần của Người xuống trên chung ta  để đạt đến niềm vui và ơn cứu độ. Và chúng ta sẽ là những nhân chứng mới cho việc tân Phúc âm hóa: Lạy Chúa, con  tin, nhưng xin thêm đức tin cho con! Hãy đến, Emmanuel! "

Pétur Burch là giám mục Reykjavík.