Troens År – november

Hver måned i Troens År presenterer katolsk.no en refleksjon over trosbekjennelsen. Disse minikatekesene er skrevet av biskopene i Den nordiske bispekonferansen, og foreligger på en rekke språk.

Denne teksten finnes på også på litauiskarabisk, polsk, engelsk og spansk.

Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre

Vi kan ikke snakke om Faderen uten å nevne Sønnen, og heller ikke om Sønnen uten å nevne Faderen. Deres gjensidige kjærlighet er tilværelsens absolutte sentrum.

Sønnen utgår fra, fødes utenfor tid og rom av Faderen. Når Sønnen blir menneske i Jesus Kristus og fødes av Marias jomfruelige skjød, får vi i ham en anelse om Faderen. I sin undervisning taler Jesus hele tiden om sin Far, som også er vår Far. Han er alltid veien til Faderen. I Jesus blir Gud tilgjengelig for oss. Vårt liv dreier seg om å bli kjent med ham og komme så nær ham som mulig slik at han kan frelse oss og gjøre oss til det vi egentlig er: Faderens elskede barn.

Jesus er både vår bror og vår Herre. Han ble en av oss da han fødtes inn i vår verden. Ingen er så nær oss som han. Ingen har større kjærlighet til oss. Samtidig er han vår Herre og Gud, som vi er forpliktet til å tjene og adlyde. Men det er gjennom sin kjærlighet til oss at han drar oss til seg og hjelper oss til å leve som han, snakke som han, tenke som ham og handle som han.

I evangeliet gir Jesus oss den undervisning vi trenger for å forstå hvem han er og hvordan vi gjennom ham skal nå frem til hans og vår Far. Gjennom sine tegn og under viser han oss at han er Faderens enbårne Sønn, som av ham har fått all makt i himmel og på jord. Når Jesus helbreder syke, oppvekker døde og driver ut demoner, blir det tydelig at han vil formidle helbredelse og nytt liv til alle som lever i mørket og dødens skygge. Ved å tilgi syndere og befri dem fra syndens lenker synliggjør han sin frelse. Alt Jesus har gjort, viser oss at han er vår Herre og Gud.

Hele vårt liv lever vi i dialog med og relasjon til Jesus. Det er en stor nåde når det går opp for oss at vi alltid får lov til leve i hans nærhet.

Vårt liv som kristne er alltid et liv i fellesskap med Jesus og i hans etterfølgelse. Som kristne er vi lemmer på hans mystiske legeme, Kirken. Vi er kalt til å bli så lik ham som mulig og vitne om ham og hans budskap for alle vi møter. I vår tid er det ofte det personlige vitnesbyrdet om Jesus som den levende Herre som kan åpne mennesker for den kristne tro. Vi har fått troens gave for å dele den med dem vi møter. Under Jesu liv på jorden ser vi stadig hvordan mennesker som har møtt Jesus og blitt forvandlet av dette møtet, vil dele sin erfaring. Vi lever i en individualistisk tid, derfor er det av og til vanskelig, også for mange troende, å se at troen på Jesus som vår Herre er noe vi må vitne om og spre til andre.

Hele vårt liv lever vi i dialog med og relasjon til Jesus. Det er en stor nåde når det går opp for oss at vi alltid får lov til leve i hans nærhet. Vi kan dele vår glede og våre bekymringer med ham. Han innbyr oss til et liv i stadig bønn. Han ser alltid på oss med kjærlighet, og vi forsøker etter beste evne å svare og si ja til hans kjærlighet. Bønnen er mer en gave og nåde enn en anstrengelse. Han lever i og med oss, og vi lar oss lede av ham gjennom livet. Vi har tillit til ham som vår Herre og Gud Faderens enbårne Sønn som har gjort oss til ”sønner i Sønnen”, slik at vi sammen med ham kan be Fader vår.

+ Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholm