Dokumenter under pave Benedikt XVI (2005-2013)

Dokumenter merket med Norsk oversettelse ligger ute på norsk.

Encyklikaer

1. Deus Caritas Est (25. desember 2005, offentliggjort 25. januar 2006) [Norsk utgave foreligger som bok i salg.]

Norsk: Gud er kjærlighet. Om den grunnleggende forståelse av begrepet kjærlighet.

2. Spe Salvi (30. november 2007) [Norsk utgave foreligger som bok i salg.]

Norsk: Frelst i håpet. Om det kristne håp.

3. Caritas in Veritate (29. juni 2009, offentliggjort 7. juli 2009) [Norsk utgave foreligger som bok i salg.]

Norsk: Kjærlighet i sannhet. Om Den katolske kirkes sosiallære.

Buller

Apostoliske konstitusjoner

NorskspråkligAnglicanorum coetibus (4. november 2009, offentliggjort 9. november 2009)Om ordningen med personalordinariater for anglikanere som ønsker full kommunion med Roma.Se også Troskongregasjonens regelverk ("Complementary Norms") for ordningen.

Apostoliske formaninger (apostoliske exhortasjoner)

Verbum Domini (30. september 2010, presentert 11. november 2010) Post-synodal - om Bibelen i Kirkens liv.

Sacramentum Caritatis (22. februar 2007, presentert 13. mars 2007) Post-synodal - om eukaristien. Norsk tittel: "Kjærlighetens Sakrament".

Apostoliske skriv og andre pavelige brev

(Listen er ikke fullstendig. Sjekk Vatikanets Internet-sider for en komplett oversikt.)

Norsk oversettelseKompendiet av Den katolske kirkes katekisme (28. juni 2005)
"Motu Proprio" om Kompendiet av Den katolske kirkes katekisme
Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs brev til Kinas katolikker (27. mai 2007)
Norsk oversettelseSummorum Pontificum (7. juli 2007)
"Motu Proprio" om bruk av Johannes XXIII-missalet

Øvrige taler og budskap

NorskspråkligPave Benedikt XVIs tale til Den romerske rota i anledning åpningen av rettsåret 2013

NorskspråkligPave Benedikt XVIs budskap til kallssøndagen 2012

NorskspråkligPave Benedikt XVIs tale til Den romerske rota i anledning åpningen av rettsåret 2012

NorskspråkligPave Benedikt XVIs budskap til Verdensdagen for sosial kommunikasjon 2012

NorskspråkligPave Benedikt XVIs budskap til Fredsdagen 1. januar 2012

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs tale til Den romerske rota i anledning åpningen av rettsåret 2011

NorskspråkligPave Benedikt XVIs budskap til Fredsdagen 1. januar 2011

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs budskap til verdensbønnedagen for kall 2010

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs tale til Den romerske rota i anledning åpningen av rettsåret 2010

NorskspråkligPave Benedikt XVIs budskap til Fredsdagen 1. januar 2010

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs tale til Den romerske rota i anledning åpningen av rettsåret 2009

Norsk oversettelseKall til å delta i Kirkens misjonsarbeid Pave Benedikt XVIs budskap til kallssøndagen 2008

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs tale til Den romerske rota i anledning åpningen av rettsåret 2008

Norsk oversettelseKallet til å tjene fellesskapet i Kirken Pave Benedikt XVIs budskap til kallssøndagen 2007

Norsk oversettelseDen Hellige Ånd - kjærlighetens Ånd Pave Benedikt XVIs budskap til ungdommen i anledning den 22. verdensungdomsdagen 2007 (27. januar 2007)

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs budskap for fastetiden 2007

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs tale til Den romerske rota i anledning åpningen av rettsåret 2007

EngelskspråkligPave Benedikt XVIs budskap til Fredsdagen 1. januar 2007

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs tale til Den romerske rota i anledning åpningen av rettsåret 2006

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs budskap for fastetiden 2006

Norsk oversettelsePave Benedikt XVIs budskap til Fredsdagen 1. januar 2006

av Webmaster publisert 01.01.2011, sist endret 17.02.2016 - 15:43