Pave Johannes Paul IIs encyklikaer

Liste over encyklikaer

Pave Johannes Paul II skrev 14 encyklikaer:

no.gif1. Redemptor hominis (4. mars 1979)
Norsk: "Menneskenes forløser". Om menneskeslektens verdighet og dens forløsning i Jesus Kristus.
gb.gif2. Dives in misericordia (30. november 1980)
Norsk: "Rik på miskunn". Om Guds Faders rike miskunn.
no.gif3. Laborem exercens (14. september 1981)
Direkte oversettelse av tittelen umulig, på norsk kalles den "Om arbeidets verdighet". Det er en såkalt sosialencyklika, om sosialmoralske spørsmål, arbeidslivet, retten til fagorganisering, rettferdig lønn...
gb.gif4. Slavorum Apostoli (2. juni 1985)
Norsk: "Slavernes apostler". Handler om helgenmisjonærene Kyrill og Metodius, de første misjonærer av de slaviske folk.
gb.gif5. Dominum et Vivificantem (18. mai 1986)
Norsk: "Herren og levendegjøreren". Om Gud den hellige Ånd i Kirkens og verdens liv.
no.gif6. Redemptoris Mater (25. mars 1987)
Norsk: "Frelserens mor". Om Jomfru Marias rolle.
gb.gif7. Sollicitudo Rei Socialis (30. desember 1987)
Norsk: "Omsorgen for sosiale anliggender". Pave Johannes Paul IIs annen sosialencyklika.
gb.gif8. Redemptoris missio (7. desember 1990)
Norsk: "Frelserens sendelse". Om Kirkens misjonsoppdrag.
gb.gif9. Centesimus annus (1. mai 1991)
Norsk: "Det hundrede år". Pavens tredje sosialencyklika, der han også går inn på situasjonen etter kommunismens fall i Øst-Europa. Tittelen henspiller på 100-årsdagen for Pave Leo XIIs encyklika Rerum novarum, den første pavelige encyklika om sosialmoral i moderne tid.
gb.gif10. Veritatis splendor (6. august 1993)
Norsk: "Sannhetens stråleglans". Handler om visse grunnleggende spørsmål for Kirkens morallære.
no.gif11. Evangelium vitae (25. mars 1995)
Norsk: "Livets evangelium". En moral-encyklika om menneskelivets verdi og ukrenkelighet. Handler bl.a. om krig, dødsstraff, medisinsk etikk, abort.
gb.gif12. Ut unum sint (25. mai 1995)
Norsk: "At de må være ett". Om Kirkens økumeniske engasjement, dvs. bestrebelsene mot å oppnå full kristen enhet. Inviterer blant annet ikke-katolske teologer om å ta stilling til paveembedet og dets utforming.
gb.gif13. Fides et ratio (14. september 1998, offentliggjort 15. oktober 1998)
Norsk: "Tro og fornuft". Om forholdet mellom tro og fornuft, dvs. mellom teologi og filosofi. Kritikk av utvekster innen moderne filosofi.
gb.gif14. Ecclesia de Eucharistia (17. april 2003)
Norsk: "Kirken [lever] av Eukaristien". Om Eukaristiens betydning i Kirkens liv.
av Webmaster publisert 04.04.2005, sist endret 17.02.2016 - 15:46