Om arbeidets verdighet

Laborem exercens

Encyklika av PAVE JOHANNES PAUL II til de ærede medbrødre i bispeembetet prestene og ordensfolket Kirkens sønner og døtre og til alle mennesker av god vilje om det menneskelige arbeid ved nittiårsdagen for rundskrivet "Rerum novarum"

Originalens tittel: Laborem Exercens

Oversatt av Erik Mørstad

St. Olav Forlag 1982 ISBN 82-7024-031-1


Innhold

Om arbeidets verdighet
Kapittel I - Innledning
1. Det menneskelige arbeid 90 år etter "Rerum Novarum"
2. Arbeidet sett ut fra kirkens organiske utvikling av det sosiale handlingsprogram og av sosiallæren
3. Arbeidets problem - nøkkelen til det sosiale spørsmål
Kapittel II - Arbeidet og mennesket
4. I første Mosebok
5. Arbeidet i objektiv mening: Teknikken
6. Arbeidet i subjektiv mening: Mennesket som arbeidets subjekt
7. En trusel mot den rette verdiorden
8. Solidariteten mellom arbeidende mennesker
9. Arbeid og menneskeverd
10. Arbeid og fellesskap: I familie og folk
Kapittel III - Konflikten mellom arbeid og kapital i den nåværende periode av historien
11. Konfliktens dimensjon
12. Arbeidets forrang
13. Økonomisme og materialisme
14. Arbeid og eiendom
15. Det personale synspunkt
Kapittel IV - Det arbeidende menneskes rettigheter
16. I menneskerettighetenes store sammenheng
17. "Indirekte" og "direkte" arbeidsgiver
18. Arbeidsplassens problem
19. Lønn og særlige sosiale tjenester
20. Betydningen av fagforeningene
21. Landbruksarbeidets verdighet
22. Den funksjonshemmede og arbeidet
23. Arbeidet og emigrasjonsproblemet
Kapittel V - Elementer til en arbeidets spiritualitet
24. En spesiell oppgave for kirken
25. Arbeidet som deltakelse i skaperens verk
26. Kristus, en arbeidets mann
27. Det menneskelige arbeid i lys av Kristi kors og oppstandelse
Noter

Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18