Om arbeidets verdighet

Noter

1
Smlg. Sal 127, 2; smlg. også 1 Mos 3,17-19; 2 Mos 1, 8-14; Jer 22,13.
2
Smlg. 1 Mos 1, 26.
3
Smlg. 1 Mos 1, 28.
4
Rundskrivet "Menneskenes Frelser", kap. 14, St. Olav Forlag, Oslo 1979.
5
Smlg. Sal 127, 2.
6
Smlg. 1 Mos 3,19.
7
Smlg. Matt 13, 52.
8
Smlg. 2. Vatikankonsil: "Kirken i verden av idag", kap. 38.
9
1 Mos 1, 27.
10
1 Mos 1, 28.
11
Smlg. Fil 2, 5-8; Hebr 2,17.
12
Smlg. Pius Xl, rundskrivet "Quadragesimo anno": Acta Apostolicae Sedis 23 (1931) 221.
13
Smlg. 5 Mos 24,15; Jak 5,4; dessuten 1 Mos 4, 10.
14
Smlg. 1 Mos 1, 28.
15
Smlg. 1 Mos 1, 26-17.
16
1 Mos 3,19.
17
Hebr 6, 8; 1 Mos 3, 18.
18
Smlg. "Summa Th.1-11, q. 40, a. 1, c; 1-11, q. 34, a. 2, ad 1.
19
Smlg. "Summa Th. "I-II, q. 40, a. 1, c; I-II, q. 34,.q. 2, ad 1.
20
Smlg. Pius Xl, rundskrivet "Quadragesimo anno": AAS 23 (1931) 221-222.
21
Smlg. Joh 4,38.
22
Angående retten til eiendom smlg. "Summa Th. " II-II, q. 66, aa. 2 & 6; " De Regimine principium", L. 1, cc. 15 & 17. Til eiendommens sosiale funksjon smlg. "Summa Th. ", II-II, q. 134, a. 1, ad 3.
23
Smlg. Pius XI, rundskrivet "Quadragesimo anno": AAS 23 (1931) 199; 2. Vatikankonsil: "Kirken i verden av idag", kap. 68.
24
Smlg. Johannes XXIII, rundskrivet "Mater et magistra":AAS 53 (1961) 419.
25
Smlg: "Summa Th. ", II-II, q. 65, a. 2.
26
Smlg. 2. Vat. "Kirken i verden av idag", kap.
27
Smlg. 2. Vat. "Kirken i verden av idag", kap.
28
Smlg. 1 Mos 2, 2; 2 Mos 20, 8. 1 1; 5 Mos 5,12-1
29
Smlg. I Mos 2,3.
30
Ap 15,3.
31
Smlg. 1 Mos 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25. 31.
32
Joh 5,17.
33
Smlg. Hebr 4,l. 9-10.
34
Smlg. Joh 14,2.
35
Smlg. 5 Mos 5,12-14; 2 Mos 20,8-12.
36
Smlg. Matt 25,21.
37
2. Vat. : "Kirken i verden av idag", kap. 34.
38
Samme sted.
39
2. Vat. : "Kirken", kap. 36.
40
Mark 6,2-3.
41
Smlg. Matt 13,55.
42
Smlg. Matt 6,25-34.
43
Joh 15, 1.
44
Smlg. Sirak 38,1-3.
45
Smlg. Sirak 38,4-8.
46
Smlg. 2 Mos 31,1-5; Sirak 38,27.
47
Smlg. 1 Mos 4,22; Jes 44,12.
48
Smlg. Jer 18,3-4; Sirak 38, 29-30.
49
Smlg. 1 Mos 9,2O; Jes 5,1-2.
50
Smlg. Fork 12, 9-12; Sirak 39, 1-8.
51
Smlg. Sal 107, 23-30; Visdommen 14, 2-3a.
52
Smlg. I Mos 11, 3; 2 Kong 12,12-13; 22, 5-6.
53
Smlg. 1 Mos 4,21.
54
Smlg. 1 Mos 4, 2; 3 7, 3; 2 Mos 3, 1; 1 Sam 16, 11; m. fl.
55
Smlg. Esek 47, 10.
56
Smlg. Ordsp 31,15-27.
57
F. eks. Joh 10, 1.-16.
58
Smlg. Mark 12,1-12.
59
Smlg. Luk 4,23.
60
Smlg. Mark 4,1- 9.
61
Smlg. Matt 13, 52.
62
Smlg. Matt 24,45; Luk 12,42-48.
63
Smlg. Luk 16, 1-8.
64
Smlg. Matt 13,47-50.
65
Smlg. Matt 13,45-46.
66
Smlg. Matt 20,1-16.
67
Smlg. Matt 13,33; Luk 15,8-9.
68
Smlg. Matt 9,37; Joh 4,35-38.
69
Smlg. Matt 4,19.
70
Smlg. Matt 13, 52.
71
Smlg. Ap.gj. 18,3.
72
Smlg. Ap.gj. 20, 34-35.
73
2 Tess 3, 8. Paulus anerkjenner likevel apostlenes rett til å bli økonomisk underholdt av menighetene: I Kor 9,6-14; Gal 6, 6; 2 Tess 3, 9; smlg. Luk 10, 7.
74
2 Tess 3, 12.
75
2 Tess 3, 11.
76
2 Tess 3, 10.
77
Kol 3, 23-24.
78
Ap. gj. 1, 1.
79
2. Vat. : "Kirken i verden av idag", kap. 35.
80
Samme sted.
81
1 Mos 3,17.
82
1 Mos 3,19.
83
Fork 2, 11.
84
Smlg. Rom 5, 19.
85
Smlg. Joh 17, 4.
86
Smlg. Luk 9, 23.
87
2.Vat. : "Kirken i verden av idag", kap. 38.
88
Smlg. 2 Pet 3,13; Ap 21, 1.
89
Smlg. 2 Pet 3,13.
90
2. Vat. : "Kirken i verden av i dag", kap. 39.
91
Samme sted.

Forrige Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18