Budskap til muslimer ved avslutningen av «ramadan»

Den katolske kirkes årlige budskap til muslimer ved avslutningen av fastemåneden «ramadan» 'ID AL-FITR 1420 A.H./2000 A.D.

Fra 1967 er det blitt en tradisjon for Vatikanet å rette et budskap til muslimene i anledning den fest som avslutter fastemåneden Ramadan.

Se også en engelsk oversettelse.


Kjære muslimske venner,

  1. I år vil dere feire 'Id al-Fitr noen dager etter at kristne har feiret Jesu fødsel, en hendelse som er sentral i den kristne troen. For kristne er året 2000 spesielt viktig siden vi skal feire totusenårs-jubileet for Jesu fødsel. Dette er fremfor alt en kristen feiring, men vi ønsker at den også kan berøre dere. Derfor vil vi gjerne dele noen refleksjoner om Jesu betydning med dere.
  2. For kristne er Jesus Guds ord som ble menneske, født av Jomfru Maria. Han er en profet, men mer enn en profet. På et møte med unge muslimer i Casablanca i Marokko, den 19. august 1995, sa Pave Johannes Paul II: "Lojaliteten krever også at vi anerkjenner og respekterer våre forskjeller. Det er åpenbart at den mest fundamentale er synet på personen Jesus fra Nasaret og hans gjerninger. Dere vet at for kristne fører denne Jesus dem til intim kunnskap om Guds mysterier og til, som barn, å ta del i Guds gaver, slik at de anerkjenner ham og erklærer at han er Herre og Frelser". Det å oppfatte Jesus på denne måten går ikke på noen måte ut over de kristnes monoteisme. Faktisk begynner den kristne trosbekjennelsen med ordene: "Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting". Ifølge det kristne syn leves ikke Guds enhet i isolasjon, men i fellesskap av liv og kjærlighet: Dette er Treenighetens ufattelige mysterium.
  3. Når det gjelder Jesus, som på alle andre områder, er vi kalt som kristne og muslimer til å kjenne og respektere hverandres religiøse overbevisning, til å oppdage det som forener oss og det som gjør oss forskjellige. Å kjenne og respektere disse overbevisningene innebærer ikke nødvendigvis at man deler dem. Å være i stand til å snakke om dem på en objektiv måte, og med respekt, er del av den veien vi burde gå som troende mennesker. Kunne ikke Jesu sosiale og åndelige budskap sees som en felles arv?
  4. Vi tror at alle mennesker, men særlig muslimer, kan dele med oss de verdier vi har tatt imot fra Jesus: total lydighet mot Guds vilje, vitnesbyrd om sannheten, ydmykhet i sin oppførsel, kontroll over sine ord, rettferd i sine handlinger, barmhjertighet i sine gjerninger, kjærlighet til alle, tilgivelse og fred med alle brødre og søstre. Jesus er en lidelsens mann, men også en håpets mann. Som oss, men enda mer enn oss, har han vært ydmyk, fattig, krenket, en arbeider, undertrykt, lidende (jfr. pave Paul VIs preken i Manila, 29. november 1970). Er ikke Jesus slik en modell og et permanent budskap til menneskeheten?
  5. Ved inngangen til et nytt millennium har vi, kristne og muslimer, sammen med tilhengere av andre religioner og alle mennesker av god vilje, noe å lære fra Jesu budskap: et budskap om nåde og tilgivelse, kjærlighet og brorskap, rettferdighet og fred.
  6. I denne ånd er jeg glad for å gi dere alle mine beste ønsker for en gledelig fest og et liv i fred og indre ro.

Kardinal Francis Arinze
President
Det pavelige råd for interreligiøs dialog

av Webmaster publisert 06.01.2000, sist endret 06.01.2000 - 09:51