Redemptor Hominis

Noter

Forleggerens opplysning

I teksten er det en rekke henvisninger til sitater fra dokumenter fra det 2. Vatikankonsil. St. Ansgars Forlag i København og St. Olav Forlag i Oslo har i årene 1966-67 utgitt disse skrifter i en dansk-norsk serie. Vi finner i det følgende mest naturlig å henvise til de dansk-norske betegnelser på disse skrifter.

Noteapparatet er noe forenklet idet henvisninger til mindre tilgjengelige kilder er utelatt der det er flere henvisninger under samme punkt.

For det fullstendige noteapparat henvises til originalutgaven utgitt av Libreria Editrice Vaticana.

1
Joh. 1, 14.
2
Joh. 3, 16.
3
Heb. 1, 1-2.
4
«Exsultet» fra påskenattsliturgien.
5
Joh. 16, 7.
6
Joh. 15, 26-27.
7
Joh. 16, 13.
8
Kfr. Åp. 2, 7
9
2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 1.
10
Ef. 3, 8.
11
Joh. 14, 24.
12
Pave Paul VI: «Ecclesiam Suam».
13
Mat. 11, 29.
14
Her må man tenke på mange dokumenter fra Paul VI's pontifikat, encyklikaer, apostoliske brev, apostoliske formaninger. Noen av dem nevnte han selv i sin tale under messen på dagen for apostlene Peter og Paulus i 1978.
15
Mat. 13, 52.
16
1. Tim. 2, 4.
17
Pave Paul VI: «Om forkynnelsen».
18
Joh. 17, 21. Kfr. 17, 11 og 22-23; 10, 16; Luk. 9, 49-50 og 54.
19
1. Kor. 15, 10.
20
Kfr. 1. Vatikankonsil: «Dei Filius», kap. III, 6.
21
Jes. 9, 6.
22
Joh. 21, 15.
23
Luk. 22, 32.
24
Joh. 6, 68. Kfr. Ap.gj. 4, 8-12.
25
Kfr. Ef. 1, 10 og 22; 4, 25; Kol. 1, 18.
26
1. Kor. 8, 6. Kfr. Kol. 1, 17.
27
Joh. 14, 6.
28
Joh. 11, 25.
29
Kfr. Joh. 14, 9.
30
Kfr. Joh. 16, 7.
31
Kfr. Joh. 16, 7 og 13.
32
Kol. 2, 3.
33
Kfr. Rom. 12, 5; 1. Kor. 6, 15; 10, 17; 12, 12; Ef. 1, 23;2, 16; 4, 4; Kol. 1, 24; 3, 15.
34
2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 1.
35
Mat 16, 16.
36
Kfr. Jesu hjerte-litaniet.
37
1. Kor. 2, 2.
38
Kfr. 1. Mosebok 1.
39
Kfr. 1. Mosebok 1, 26-30.
40
Rom. 8, 19-22. Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 2 og 13.
41
Job. 3, 16.
42
Kfr. Rom. 5, 12-21.
43
Rom. 8, 22.
44
Rom. 8, 19.
45
Rom. 8, 22.
46
Rom. 8, 19.
47
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 22.
48
Rom. 5, 11; Kol. 1, 20.
49
Salm. 8, 6.
50
Kfr. 1. Mosebok 1, 26.
51
Kfr. 1. Mosebok 3, 6-13.
52
Kfr. Eukaristisk bønn IV.
53
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 37; «Kirken», kap. 48.
54
Kfr. Rom. 8, 29-30; Ef. 1, 8.
55
Kfr. Joh. 16, 13.
56
Kfr. 1. Tess. 5, 24.
57
2. Kor 5, 21; kfr. Gal. 3, 13.
58
1. Joh. 4,8 og 16.
59
Kfr. Rom. 8, 20.
60
Kfr. Luk. 15, 11-32.
61
Rom. 8, 19.
62
Kfr. Rom. 8, 18.
63
Kfr. St. Thomas: «Summa Theol.» III, q. 46, a. 1, ad 3.
64
Gal. 3, 28.
65
«Exsultet» fra påskenattsliturgien.
66
Kfr. Joh. 3, 16.
67
Kfr. St. Justin: «Apologia» I, 46, 1-4. 2. Vatikankonsil: «Kirkens misjonsvirksomhet», kap. 11; «Kirken», kap. 17.
68
2. Vatikankonsil: «Om de ikke-kristne religioner», kap. 3-4.
69
Kol. 1, 29.
70
Mat 11, 12.
71
Luk. 16, 8.
72
Ef. 3, 8.
73
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Om de ikke-kristne religioner», kap. 1-2.
74
Ap.gj. 17, 22-31.
75
Joh. 2, 25.
76
Joh. 3, 8.
77
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Om religionsfriheten».
78
Kfr. Joh. 14, 26.
79
Pave Paul VI: «Om forkynnelsen», kap. 6.
80
Joh. 7, 16.
81
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Om religionsfriheten», kap. 11.
82
Joh. 8, 32.
83
Joh. 18, 37
84
Kfr. Joh. 4, 23.
85
Joh. 4, 23-24.
86
Kfr. Pave Paul VI: «Ecclesiam Suam».
87
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 22.
88
Kfr. Joh. 14, 1 ff.
89
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 91.
90
Ibid., kap. 38.
91
Ibid., kap. 76.
92
Kfr. 1. Mosebok 1, 26.
93
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 24.
94
1. Mosebok 1, 28.
95
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 10.
94
1. Mosebok 1, 28.
95
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 10.
96
Ibid.
97
Ibid., kap. 38; Pave Paul VI: «Om folkenes utvikling», kap. 21.
98
Kfr. 1. Mosebok 1, 28.
99
Kfr. 1. Mosebok 1-2.
100
1. Mosebok 1, 28; kfr. 2. Vatikankonsil: «Om samfunnets kommunikasjonsmidler», kap. 6; «Kirken i verden av i dag», kap. 74 og 78.
101
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 10 og 36.
102
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 35; Pave Paul VI: «Om folkenes utvikling», kap. 14.
103
Her kan henvises til en rekke taler av Pius XII og Paul VI, encyklikaer av Johannes XXIII og Paul VI, «Om religionsfriheten» og «Kirken i verden av i dag» fra 2. Vatikankonsil, samt dokumenter fra bispesynoden.
104
Kfr. Pave Johannes XXIII: «Mater et Magistra» og «Fred på jorden»; Pave Paul VI: «Om folkenes utvikling».
105
Kfr. Luk. 16, 19-31.
106
Kfr. taler av pave Johannes Paul II i januar 1979: I Santo Domingo 25. jan., i Oaxaca 30. jan. og til Monterrey-arbeiderne 31. jan.
107
Pave Paul VI: «Octogesima Adveniens», kap. 42.
108
Kfr. Mat. 25, 31-46.
109
Mat. 25, 42-43.
110
2. Tim. 4, 2.
111
Pave Pius XI: «Quadragesimo anno» og andre encyklikaer; Pave Pius XII: «Summi Pontificatus».
112
Kfr. 2. Kor. 3, 6.
113
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 31.
114
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Om religionsfriheten».
115
2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 22.
116
Kfr. 1. Kor. 6, 15; 11, 3; 12, 12-13; Ef. 1, 22-23; 2, 15-16; 4, 4-6; 5, 30; Kol. 1, 18; 3, 15; Rom. 12, 4-5; Gal. 3, 28.
117
2. Pet. 1, 4.
118
Kfr. Ef. 2, 10; Joh. 1, 14 og 16.
119
Joh. 1, 12.
120
Kfr. Joh. 4, 14.
121
Gal. 4, 4.
122
Job. 11, 25-26.
123
Prefasjonen i messen for de avdøde.
124
Joh. 6, 63.
125
«Bekjennelser», I., 1.
126
Mat. 12, 30.
127
Kfr. Joh. 1, 12.
128
Gal. 4, 5.
129
Gal. 4, 6; Rom. 8, 15.
130
Kfr. Rom. 15, 13; 1. Kor. 1, 24.
131
Kfr. Ap.gj. 2,38.
132
Kfr. Gal. 5, 22-23.
133
Pinsesekvensen.
134
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 16.
135
Ibid., kap. 1.
136
Kfr. Rom. 8, 15; Gal. 4, 6.
137
Kfr. Rom. 8, 15.
138
Kfr. Rom. 8, 30.
139
Mat. 20, 28.
140
2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 31-36.
141
Joh. 14, 24.
142
Joh. 1, 18.
143
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Om Guds åpenbaring», kap. 5, 10 og 21.
144
Kfr. 1. Vatikankonsil: «Dei Filius», kap. III.
145
Kfr. 1. Vatikankonsil: «Pastor Aeternus». 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 25.
146
Kfr. Mat. 28, 19.
147
Kfr. 1. Vatikankonsil: «Pastor Aeternus».
148
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 18-27.
149
Kfr. Ibid., kap. 12 og 35.
150
Kfr. St. Augustin: «Sermo» 43 og 79.
151
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken i verden av i dag», kap. 44, 57, 59 og 62. «Om presteutdannelsen», kap. 15.
152
Joh. 14, 24.
153
Job. 20, 21-22.
154
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Gudstjenestens fornyelse», kap. 10.
155
Kfr. Rom. 6, 3-5.
156
Fil. 2, 8.
157
Kfr. Joh. 5, 26; 1. Joh. 5, 11.
158
Heb. 9, 24; 1. Joh. 2, 1.
159
1. Kor. 6, 20.
160
Joh. 1, 12.
161
Kfr. Rom. 8, 23.
162
Åp. 5, 10; 1. Pet. 2, 9
163
Kfr. Joh. 1, 1-4 og 18; Mat. 3, 17; 11, 27; 17, 5; Mark. 1, 11; Luk. 1, 32 og 35; 3, 22; Rom. 1, 4; 2. Kor. 1, 19; 1. Joh. 5, 5 og 20; 2. Pet. 1, 17; Heb. 1, 2.
164
Kfr. 1. Joh. 5, 5-11.
165
Kfr. Rom. 5, 10-11; 2. Kor. 5, 18-19; Kol. 1, 20 og 22.
166
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 11. Pave Paul VI: Tale 15. sept. 1965.
167
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Gudstjenestens fornyelse», kap. 47.
168
Kfr. Pave Paul VI: «Mysterium Fidei».
169
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Gudstjenestens fornyelse», kap. 47.
170
Kfr. Joh. 6, 51 og 57; 14, 6; Gal. 2, 20.
171
1. Kor. 11, 28.
172
Mark. 1, 15.
173
Ibid.
174
Kfr. 1. Pet. 2, 5.
175
Salme 50, 6.
176
Mark. 2, 5.
177
Joh. 8, 11.
178
Mat. 5, 6.
179
Kfr. Kongregasjonen for troslæren: «Normae Pastorales circa Absolutionem Sacramentalem Generali Modo Impertiendam». Pave Paul VI: Tale til en gruppe amerikanske biskoper 20. april 1978. Pave Johannes Paul II: Tale til en gruppe kanadiske biskoper 17. nov. 1978.
180
Kfr. AAS 58 (1966), 177-198.
181
Mat. 20, 28.
182
Pave Pius XII: «Mystici Corporis».
183
Joh. 1, 43.
184
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 1.
185
1. Kor. 7, 7; Kfr. 12, 7 og 27; Rom. 12, 6; Ef. 4, 7.
186
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 36.
187
Gal. 5, 1; kfr. 5, 13.
188
Kfr. Joh. 10, 10.
189
Joh. 16, 13.
190
Kfr. Rom. 5, 5.
191
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 63-64.
192
Kfr. kap. 52-69.
193
Pave Paul VI: Tale ved avslutningen av tredje konsilsesjon 21. nov. 1964.
194
Kfr. 2. Vatikankonsil: «Kirken», kap. 56.
195
Ibid.
196
Heb. 2, 10.
197
Kfr. Joh. 19, 26.
198
Kfr. Ap.gj. 1, 14; 2.
199
Kfr. Joh. 19, 27.
200
Joh. 3, 16.
201
Joh. 15, 5
202
Kfr. Ap.gj. 1, 14.
203
Kfr. Ap. gi 1, 13.
204
Kfr. Ap.gj. 1, 8.
205
Ibid.

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18