Redemptoris Mater

Oversetterens forord

Den Hellige Fars håp er at hans brev blir lest med rolig omtanke.

Den tyske tekst i L'Osservatore Romano wochenausgabe in deutscher Sprache, 13, 1987, er lagt til grunn. O.R.'s italienske tekst er også konsultert.

Bibelsitatene fra Det nye testamente er hentet fra E. Gunnes' oversettelse, St. Olav Forlag Oslo 1968. Sitater fra Det gamle testamente er tatt fra Det Norske Bibelselskaps oversettelse 1978. Sitatene fra Det 2. Vatikankonsils dokumenter er fra de oversettelser som er utkommet på St. Olav Forlag Oslo, 1965 ff Ord i parentes innenfor sitater skyldes forandret ordstilling.

Måtte den foreliggende oversettelse bidra til å oppfylle Pave Johannes Paulus II' forventninger og håp. Hans valgspråk er jo «Totus tuus» - «Helt og holdent Din», og det er Den Salige Jomfru Maria han her vier seg til, likesom han vier den katolske kristenhet og alle mennesker av god vilje til henne ved feiringen av Det marianske år, 7. juni 1987 til 15. august 1988. Dette år er ment som en forberedelse til feiringen av 2000-årsminnet for vår Herre og Frelser Jesu Kristi fødsel.

Erik Mørstad
Førsteamanuensis, Oslo lærerhøgskole


Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18