Ad gentes

Dekretet (erklæringen) om kirkens misjonsvirksomhet

Vedtatt av det annet Vatikankonsil og stadfestet av pave Paul VI 7. desember 1965

Oversatt til dansk av dr. med. Ruth Plum og dr. phil. H. Roos, S.J. (Fornorsket av Oddvar Moi, 1999)

Utgitt på Sankt Ansgars forlag - København 1966


Innholdsfortegnelse

Forord
Innledning
Kapittel I: Teologisk grunnlag
Kapittel II: Det egentlige misjonsarbeidet
Artikkel 1: Det kristne vitnesbyrd
Artikkel 2: Evangeliets forkynnelse og Guds folkets samling
Artikkel 3: Oppbygningen av den kristne menighet
Kapittel III: Lokalkirkene
Kapittel IV: Misjonærene
Kapittel V: Misjonsarbeidets organisering
Kapittel VI: Hele Kirkens samarbeide for misjonen
Avslutning
Noter

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18