"Apostolicam actuositatem"

Legfolkets apostolat

Dekretet (erklæringen) «De apostolatu laicorum», vedtatt av det annet Vatikankonsil og promulgert av Pave Paul VI 18. november 1965

St. Olav forlag Oslo 1966

NB De overskrifter (i parentes) som innleder hver ny paragraf, hører ikke med til den offisielle tekst. De ble brukt som arbeidstitler i utkastene og svarer dermed til konsilets hensikt. De er tilføyet for å hjelpe leseren til å følge tankegangen i dekretet.

Forord
Innledning
Kapittel 1: Legfolket er kalt til apostolat
Legfolkets andel i Kirkens oppgaver
Legmannsapostolatets fundament
Legmannens åndelige liv med henblikk på apostolatet
Kapittel 2: Målsettingen
Om å bringe Evangeliet til menneskene og helliggjøre dem
Kristen innflytelse på det verdslige plan
Den karitative virksomhet som pant på det kristne apostolat
Kapittel 3: Legmannsapostolatets arbeidsfelter
Det kirkelige fellesskap
Familien
Ungdommen
Det sosiale miljø
De nasjonale og internasjonale samfunn
Kapittel 4: Apostolatets former
Den enkeltes apostolat - dets betydning og mangfoldighet
Det individuelle apostolat i særlige tilfelle
Betydningen av et felles og organisert apostolat
Diverse former for det organiserte apostolat
Katolsk Aksjon
Organisasjonenes fortjenester
De legfolk som overtar en spesiell tjeneste i Kirken
Kapittel 5: Samarbeidet
Forholdet til hierarkiet
Geistlighetens støtte til legmannsapostolatet
Enkelte midler til å fremme samarbeidet
Samarbeidet med andre kristne og med ikke-kristne
Kapittel 6: Legmannsapostlenes skolering
Utdannelsens nødvendighet
Prinsipper for legfolkets utdannelse til apostolatet
De som skal sørge for denne skolering
Skoleringens tilpasning til apostolatets forskjellige former
Hjelpemidlene
Avsluttende appell
Noter

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18