"Dignitatis humanae"

Om religionsfriheten

«Declaratio de libertate religiosa» - «Dignitatis humanae», vedtatt av det annet Vatikankonsil og promulgert av pave Paul VI 7. desember 1965

St. Olav forlag - Oslo, 1966

NB De overskrifter (i parentes) som innleder hver ny paragraf, hører ikke med til den offisielle tekst. De ble brukt som arbeidstitler i utkastene og svarer dermed til konsilets hensikt. De er tilføyet for å hjelpe leseren til å følge tankegangen i dekretet.


Innhold

Forord
Om religionsfriheten
Innledning
I Religionsfrihet i sin alminnelighet
Hva religions friheten gjelder og bygger på
Religionsfrihet og forholdet til Gud
De religiøse samfunns frihet
Religions friheten og familien
Ansvaret for religions frihet
Religionsfrihetens grenser
Om å lære å bruke friheten
II Religionsfriheten i lys av åpenbaringen
Læren om religions frihet har sine røtter i åpenbaringen
Trosaktens frihet
Kristi og apostlenes handlemåte
Kirken følger i Kristi og apostlenes spor
Kirkens frihet
Kirkens oppgave
Konklusjon
Noter

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18