Orientalum Ecclesiarum

Dekretet «De ecclesiis orientalibus catholicis» - «Om de orientalske katolske kirker» vedtatt av det annet Vatikankonsil og promulgert av Pave Paul VI 21. november 1964.

St. Olav forlag - Oslo 1967


Innholdsfortegnelse

Forord ved universitetslektor Anne-Lisa Amadou
Dekretet «Orientalium Ecclesiarum» - «De orientalske katolske kirker»
Innledning
De enkelte kirker eller riter
De orientalske kirkers åndelige arv skal bevares
De orientalske patriarker
Sakramentenes forvaltning
Kirkeåret og gudstjenesten
Forholdet til de adskilte kristne brødre
Slutningsord
Noter

av Webmaster publisert 10.11.2009, sist endret 10.11.2009 - 13:40