Optatam totius

Dekret om presteutdannelsen vedtatt av det annet Vatikankonsil og stadfestet av pave Paul VI, 7. desember 1965

(Dekretet om presteutdannelsen er oversatt av stud. mag. N. J. Green Pedersen under ledelse av dr. phil. H. Roos S.J. Utgitt på dansk i 1967. Fornorsket i 1998 av Oddvar Moi.)


Innholdsfortegnelse

Forord av Lars Messerschmidt
I. Om planlegging av presteutdannelsen i de enkelte nasjoner
II. Om virksomt fremme av prestekallene
III. Om innretningen av presteseminarene
IV. Om styrkelse av den åndelige utdannelse
V. Om revidering av de kirkelige studier
VI. Om fremme av den spesielt pastorale utdannelse
VII. Om fullendelse av utdannelse etter studietidens avslutning
Avslutning
Noter

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18