Presbyterorum ordinis

Dekretet om prestenes tjeneste og liv

Vedtatt av det annet Vatikankonsil og stadfestet av pave Paul VI, 7. desember 1965.

Utgitt på dansk i 1967. Fornorsket i 1998 av Oddvar Moi.


Innholdsfortegnelse

Forord av p. M. Drouzy O.P.
Innledning
Kapittel I: Prestedømmet og kirkens sendelse
Kapittel II: Prestenes tjeneste
I. Prestenes oppgaver
II. Prestenes forhold til andre
III. Prestenes fordeling og prestekallene
Kapittel III: Prestenes liv
I. Prestenes kall til fullkommenhet
II. Særlige åndelige behov i prestenes liv
III. Hjelpemidler i prestenes liv
Avslutning og formaning
Noter

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18