Kirkelige dokumenter

 

Her finner du dokumenter som ikke bærer noen biskoppelig signatur, men som kommer fra ulike norske bispedømmeorganer.

Her finner du hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper - i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

Her finner du hyrdebrev, uttalelser, erklæringer m.v. fra ikke-nordiske bispekonferanser, biskopelige råd e.l. - noen ganger in extenso, andre ganger i sammendrag.

av Webmaster publisert 07.08.2009, sist endret 01.03.2011 - 14:16