1996

Utenriks

31.03.2006
Sult i Kisangani

31.03.2006
Paveaudiens

31.03.2006
Biskopene refser FN

31.03.2006
Henri Nouwen død

31.03.2006
Mafiaen fordømt

31.03.2006
Max Thurian død

31.03.2006
Paven skal opereres

31.03.2006
Biskop myrdet

31.03.2006
Max Thurian død

31.03.2006
Nei til dødsstraff

29.12.2003
Erkebiskop myrdet

av Webmaster publisert 09.08.2008, sist endret 24.02.2011 - 01:15