Markusevangeliet til alle romerske familier

I pavens eget bispedømme Roma er forberedelsene i full gang. 12.000 legfolk har engasjert seg som "misjonærer" i sine egne menigheter. Initiativene spenner over bønne- og meditasjonsmøter, katekese, og i fastetiden i år vil alle menigheter tilby retretter over årets tema, videre vil hver familie i Roma motta Markusevangeliet ledsaget av et brev fra paven hvor han sier: "Åpne Evangeliet med tillit og fortrøstning, gjør det til gjenstand for oppmerksom lesning og meditasjon, alene, i familien eller sammen med andre. Du vil der finne indre fred, håp og styrke til å møte dagliglivets utfordringer, selv de tyngste og vanskeligste."

Se også andre artikler om år 2000

av Webmaster publisert 08.04.1997, sist endret 08.04.1997 - 14:18