Inkvisisjonen under lupen

Et internasjonalt symposium som skal ta for seg inkvisisjonen skal avholdes i Vatikanet 29.-31. oktober. I fjor organiserte en historisk-teologisk kommisjon i Vatikanet, ledet av p. Georges Cottier O.P., som er pavens "hoff-teolog", et symposium om anti-judaismens kristne røtter. I likhet med det kommende møtet om inkvisisjonen, var også det symposiet et svar på det paven oppfordrer til i skrivet "Tertio Millennio Adveniente", nemlig en kritisk undersøkelse av Kirkens historie foran årtusenskiftet. På årets symposium skal vitenskapsfolk fra hele verden og fra ulike fagområder gå inkvisisjonen nærmere etter i sømmene. Symposiet kommer i det år som markerer 500 årsminnet for Savanarolas død, en teolog og dominikaner som ble brent på bålet. Vatikanet offentliggjorde nylig en erklæring som sier at Savanarolas lære var helt katolsk.

av Webmaster publisert 09.10.1998, sist endret 09.10.1998 - 16:25