Menneskerettspris til Chiara Lubich

Fokolarebevegelsens grunnlegger og leder, Chiara Lubich, ble den 22. september tildelt Europarådets menneskerettspris. Sammen med henne ble også en tyrkisk og en nordirsk menneskerettsorganisasjon hedret. Begrunnelsen for prisen til Lubich var at Focolarebevegelsen under hennes ledelse har oppfordret til dialog for fred og enhet i 180 land. Under prisutdelingen sa hun selv at hennes bevegelses mål er gjennom praktisk arbeid å gjøre hele verden til én familie.

av Webmaster publisert 09.10.1998, sist endret 09.10.1998 - 16:25