Katolske biskoper med lav gjennomsnittalder

De katolske biskoper for bispedømmene i de nordiske land har etter biskop Hubertus Brandenburgs avgang fra og pater Anders Arborelius' utnevnelse til Stockholm nå (november 1998) et lavere aldersgjennomsnitt enn på lenge, 55 år, faktisk lavere enn presteskapets gjennomsnittsalder i de fleste av bispedømmene.

Her er biskopene etter alder:

  • Johannes Baptist M. Gijsen, biskop av Reykjavík, f. 7/10-1932 - 66 år
  • Gerhard Goebel M.S.F., biskop-prelat av Tromsø, f. 1/12-1933 - 64 år
  • Gerhard Schwenzer SS.CC., biskop av Oslo, f. 1/10-1938 - 60 år
  • William Kenney C.P., hjelpebiskop i Stockholm, f. 7/5-1946 - 52 år
  • Anders Arborelius O.C.D., biskop-elekt av Stockholm, f. 24/9-1949 - 49 år
  • Georg Müller SS.CC., biskop-prelat av Trondheim, f. 7/6-1951 - 47 år
  • Czeslaw Kozon, biskop av København, f. 17/11-1951 - 47 år

Vanlig pensjonsalder for katolske biskoper er 75 år.

av Webmaster publisert 18.11.1998, sist endret 18.11.1998 - 09:20