Paven håper på snarlig saligkåring av kardinal Newman

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har i anledning 200-årsjubileet for kardinal John Henry Newmans fødsel uttrykt håp om en snarlig saligkåring av Newman. Den senere teologen og konvertitten ble født den 21. februar 1801 i London. Han studerte anglikansk teologi i Oxford og ble i 1825 viet til prest i Church of England. På en reise til Italia kom han i kontakt med Den katolske kirke, og da han vendte tilbake til England, grunnla han i 1833 «Oxford-bevegelsen», en anglikansk fornyelsesbevegelse som hadde som hovedoppgave å gjenoppdage den katolske arven i liturgi, teologi og kirkestruktur.

I 1845 konverterte Newman til Den katolske kirke. Han studerte videre i Roma og ble i 1847 viet til katolsk prest. Samme år grunnla han oratoriet i Birmingham. I Roma hadde han lært å kjenne prestefellesskapet Oratorianerne, som var grunnlagt på 1500-tallet av den hellige Filip Neri.

I de skarpe motsetningene mellom Kirken og den borgerlige verden på 1800-tallet ble Newman stemplet som «liberaler», men han skapte verker som skulle bli spirituelle og teologiske klassikere. Pave Leo XIII (1878-1903) rehabiliterte Newman fullstendig og i 1879 kreerte han ham til kardinal. Newman døde den 11. august 1890 i Birmingham. I hans tenkning spilte samvittigheten en stor rolle. Hans klare bekjennelse til pavedømmet inneholdt derfor kritikk av gale utslag av Ultramontanismen («På den andre siden av fjellene», det vil si Roma).

John Henry Newman ble erklært Venerabilis, «Ærverdig», ved at hans «heroiske dyder» ble anerkjent av pave Johannes Paul II den 22. januar 1991. Dette er trinnet før saligkåring, og det man nå venter på, er at et mirakel utført på Newmans forbønn skal anerkjennes av Helligkåringskongregasjonen. I annonser i engelske katolske aviser oppfordres man til å be Newman om forbønn og straks melde fra hvis det skjer uforklarlige helbredelser.

Kathpress 28. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. februar 2001

av Webmaster publisert 06.03.2001, sist endret 06.03.2001 - 12:28