Saligkåring av to «unerte» martyrer under kommunistregimet

Bratislava - KI (KAP) - To gresk-katolske martyrer fra den kommunistiske kirkeforfølgelsen i Slovakia blir saligkåret i Roma den 4. november av pave Johannes Paul II. Det er biskop Pavel Petr Gojdic (1888-1960) og presten Method Dominik Trcka (1886-1959). Dette er offentliggjort av den gresk-katolske («unerte») biskopen av Presov, Jan Hirka.

I 1950 forbød de kommunistiske myndighetene i Slovakia i likhet med i andre øststater den gresk-katolske kirken, som er «unert» med Roma, men av bysantinsk ritus, og med tvang ble den «gjenforent»med den ortodokse kirke. Under «Praha-våren» i 1968 ble kirken de facto igjen tillatt, men sin fulle frihet fikk den først etter Fløyelsrevolusjonen i 1989 som avskaffet kommunismen i det daværende Tsjekkoslovakia. I den tiden kirken var forbudt, ble mange prester som motsatte seg tvangsinnlemmelsen i den ortodokse kirke, forfulgt og fengslet.

Biskop Gojdic ble arrestert i 1950 og dømt til livsvarig fengsel, en straff som i 1953 ble redusert til 25 år. Den 17. juli 1960 døde han, det var hans 72-årsdag. Han ble gravlagt på fengselskirkegården, men etter Praha-våren i 1968 ble hans legeme gravd opp og bisatt i krypten i den gresk-katolske katedralen i Presov. I 1990 ble hans sarkofag flyttet til et kapell i katedralen. I 1995 ba pave Johannes Paul II ved martyrbiskopens sarkofag. Hans saligkåringsprosess ble åpnet på bispedømmenivå i 1998.

P. Trcka fikk en lignende skjebne. Han ble satt i en interneringsleir i 1950 og i 1952 dømt til livsvarig fengsel for høyforræderi. Den 23. mars 1959 døde han som følge av de umenneskelige forholdene i fengselet. Hans legeme vil bli bisatt i en sarkofag i Helligåndskirken i Michalovce.

Kathpress 20. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. september 2001

av Webmaster publisert 02.10.2001, sist endret 02.10.2001 - 15:57