De ortodokse patriarkatene søker løsning på den kirkelige situasjonen

Moskva - KI (KAP/CWN) - De ortodokse patriarkatene i Moskva og Konstantinopel har gjennomført en ny forhandlingsrunde om den kirkelige situasjonen i Ukraina, meddeler pressekontoret ved utenriksavdelingen i Moskva-patriarkatet. Møtet fant sted den 29. og 20. oktober, og der ble også regjeringen i Kyjivs standpunkt lagt frem av formannen for den ukrainske statlige komité for religiøse spørsmål, W. D. Bondarenko. I pressemeldingen nevnes ikke noen konkrete resultater, men samtalene vil fortsette.

Siden Sovjetunionens sammenbrudd har den ortodokse kirke i Ukraina vært splittet i tre retninger: Ved siden av den autonome ukrainsk-ortodokse kirke av Moskva-patriarkatet - som er den største fraksjonen og den eneste som anerkjennes av verdens ortodokse kirker - finnes det såkalte Kyjiv-patriarkatet og den «autokefale ukrainsk-ortodokse kirke». Situasjonen blir ytterligere komplisert ved at den «autokefale ukrainsk-ortodokse kirke» også er sterkt representert i Canada, og at flere av de kanadiske biskopene har stilt seg under patriarkatet i Konstantinopel.

De to Moskva-fiendtlige grupperingene søker en sammenslåing, og de ønsker en nasjonal ukrainsk kirke underlagt den økumeniske patriarken i Konstantinopel. Moskva har sagt at et slikt resultat vil føre til brudd mellom de to patriarkatene. Men det finnes en viss presedens, siden det økumeniske patriarkatet allerede har anerkjent et uavhengig ortodokst hierarki i Estland, til tross for kraftige protester fra Moskva.

Kathpress 1. november og Catholic World News 31. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
1. november 2001

av Webmaster publisert 06.11.2001, sist endret 26.04.2019 - 13:44