Bønneuken for kristen enhet, 13. -20. januar, går mot slutten

Bønneuken for kristen enhet 13.-20. januar går mot slutten. I Oslo står Oslo Kristne Råd for arrangeringen. Dateringen av bønneuken er spesiell for Norge hvor uken har vært et samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd og Den Evangeliske allianse. Kirkenes Verdensråd og Den katolske kirke begynte på slutten av 1950-tallet å samarbeide om årlige programmer for bønneuken, som da ble tidfestet til 18.-25. januar. Dette er altså datoene for Den katolske kirke ellers i verden.

Overskriften for uken har vært "Hos deg er livets kilde" (Sal 36,10). De ulike dagene har tatt opp ulike aspekter med Gud som livets kilde: Jesus som leder til livets kilde, Guds trofaste kjærlighet, enhetens kilde, medfølelsens kilde, håpets kilde og det nye livets frukter.

Ulike kirkesamfunn har deltatt i bønneuken, bl.a. ulike frikirker, frelsesarmeén, Den norske kirke, Den ortodokse Kirke og Metodistkirken. Fra katolsk hold, har særlig St. Dominikus vært representert - også som vertskap bl.a. for økumenisk vesper tirsdag 15. januar. Det var god oppslutning på vesperen hvor pater Kjell Arild Pollestad var liturg.

I helgen er det arrangement både lørdag og søndag:

Lørdag 19. januar kl. 17.30:
Økumenisk vandring
Vandringen besøker ulike Oslomenigheter og starter i Den ortodokse menighet i kjelleren på Majorstua kirke. Vandringen vil bli tatt imot i St. Olav av fader Claes Tande ca. kl. 19.00-19.30.
Lørdag 19. januar kl. 20.00:
Lovsangskveld i Trefoldighetskiren
Søndag 20. januar kl. 19.30:
Avslutningsgudstjeneste i Oslo Domkirke
Liturg: Domprost Olav Dag Hauge
Predikant: Metodistprest Hilde Sanden

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. januar 2002

av Webmaster publisert 18.01.2002, sist endret 18.01.2002 - 12:39