Tredje bind av breviaret foreligger

Nå foreligger bind III av breviaret, og det dekker påsketiden fra første påskedag til og med pinse. Boken ble lagt ut til salgs i St. Olav Bokhandel i Oslo i går 27. mars.

Med dette bindet foreligger den reviderte og fullstendige utgaven av Kirkens tidebønner for de store liturgiske tidene; advent og jul, fastetid og nå altså påske. Under arbeid er kirkeårets alminnelige uker og kalenderårets fester.

Første bind av det som tilslutt vil bli en fullstendig norsk utgave av Liturgia Horarum, Den katolske kirkes tidebønner, ble utgitt høsten 1999.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. mars 2002

av Webmaster publisert 26.03.2002, sist endret 26.03.2002 - 11:00