Paven avlyser reise til Mexico og Guatemala?

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanets pressetalsmann, dr. Joaquin Navarro-Valls, antyder at allerede bekreftede pavereiser kan bli avlyst. Pavens besøk på Verdensungdomsdagen i Toronto i Canada i slutten av juli vil imidlertid med sikkerhet finne sted, understreker Navarro-Valls. Når det gjelder besøkene i Mexico og Guatemala, som er planlagt etter Toronto-oppholdet, kan de komme til å avlyses, «avhengig av tingenes tilstand». Navarro-Valls henviste til pavens åpenbart svekkede helsesituasjon.

Etter planen skal paven reise til Mexico og Guatemala for å foreta flere salig- og helligkåringer. Høydepunket vil være helligkåringen av den salige Juan Diego (1474-1548) i Ecatepec ved Mexico By den 31. juli. Juan Diego hadde i 1531 tre åpenbaringer av Guds Mor i Guadalupe. Kirkelige kretser i Mexico venter opptil 5 millioner mennesker til helligkåringsmessen. En slik messe vil bli svært langvarig og dermed forbundet med enorme fysiske anstrengelser for den svekkede paven.

Mandag offentliggjorde den italienske avisen Corriere della Sera et kort intervju med kardinalstatssekretær Angelo Sodano, som sier at foreløpig er bare pavens reise til Toronto offisielt bekreftet. Programmet for den eventuelle fortsettelsen i Mexico og Guatemala er ennå ikke fastlagt. Om paven vil gjennomføre disse besøkene, er avhengig av hans helsetilstand på det tidspunktet. Det dreier seg om pavens personlige avgjørelse, som alle vil respektere. Pavens «heroisme» er uansett beundringsverdig, sier Sodano.

Hittil har Vatikanets pressebyrå bekreftet planene om pavereiser til Toronto, Mexico og Guatemala (23. juli-2. august) og Polen (16.19- august). Etter at paven på sin nylig avsluttede reise til Aserbajdsjan og Bulgaria har gjort et svært skrøpelig inntrykk, tviler Vatikan-observatører på at disse planene kan realiseres.

Kathpress 26. og 27. mai 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
27. mai 2002