Anglikanerne strides om prester i jeans og t-skjorte

London - KI (KAP) - I Storbritannia kan anglikanske geistlige snart feire gudstjeneste i jeans og t-skjorte. Church of England diskuterer nå om de skal løsne på sine klesregler, skriver avisen Daily Telegraph. Nå går også biskoper inn for dette. Biskop Graham Cray av Maidstone sier at han godt kan se for seg å bytte ut mitraen med jeans ved bestemte gudstjenester. Andre innrømmer at kleskoden er foreldet og blir i mange tilfeller ikke fulgt av geistligheten.

Den anglikanske generalsynoden i november vil behandle spørsmålet. Tilhengere av å løsne på klesreglene ser på det som en måte å forynge kirkens image. Kirkefremmede mennesker kan føle seg tiltalt av den formodentlig større nærheten til livet. Motstanderne frykter derimot et massivt substans- og troverdighetstap. En kapellan sier til Daily Telegraph: «Jeg vil ikke bli noe vakkert syn i jeans og t-skjorte». Han vil heller rette menneskenes blikk mot Gud enn mot seg selv.

Kathpress 21. oktober 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. oktober 2002

av Webmaster publisert 04.11.2002, sist endret 04.11.2002 - 21:09