Stor fest for 1950-årsjubileet for apostelen Thomas' ankomst

New Delhi - KI (KAP) - De kristne i India feirer nå 1950-årsjubileet for den hellige apostelen Thomas' ankomst til landet, og samtidig feirer Indias katolikker 450-årsjubileet for den hellige Frans Xaviers død. Hans grav befinner seg i basilikaen Bom Jesus i Goa. Senteret for feiringen av Thomas er Cochin, hovedstaden i forbundsstaten Kerala. Der står Indias eldste kirke med fundamenter som går tilbake til tidlig kristen tid. Den katolske festmessen i anledning Thomas-jubileet ble ledet av prefekten for Vatikanets Misjonskongregasjon, kardinal Crescenzio Sepe. Han deltar i Thomas-feiringen som legat fra pave Johannes Paul II.

At Thomas, en av de tolv disiplene, forkynte evangeliet i India, hersker det ikke lenger tvil om. Ifølge overleveringen, som blir bekreftet av nyere historisk forskning, virket Thomas først i det persiske riket, som da var kontrollert av parterne, og deretter reiste han videre til India. Hans gravsted har i uminnelige tider vært æret på det nåværende store Thomas-fjellet ved Mylapore (Meliapor), en forstad til Madras. Under portugisisk herredømme ble den nåværende renessansekirken med apostelens grav bygd på fjellet i 1547. På alteret befinner seg Thomas-korset av stein som ble oppdaget i 1574 med en innskrift i mellompersisk Pehlevi-skrift.

I anledning Thomas-jubileet fant det sted en økumenisk samling i New Dehli av alle de kristne kirkene i India. Presidenten for det nasjonale kirkerådet, metropolitt Geevarghese Mar Coorilos, understreket ved opptakten til møtet at kristendommen har hatt røtter i India siden det første århundret og tilhører landets kultur.

Den stedfortredende generalsekretæren for den katolske bispekonferansen, Donald De Souza, understreket at samlingen var «en feiring av vår tro og vår nasjonale identitet som kristne». Det kristne fellesskapet må benytte møtet til å lete etter nye veier «for å oppfylle vår rolle som instrumenter for fred og rettferdighet».

Gjennom den historiske utviklingen er de kristne i Sør-India, som fører sin misjonering tilbake til apostelen Thomas («Thomas-kristne»), blitt splittet flere ganger. I Den katolske kirke finnes det tre rituser: den latinske, den syrisk-malabariske og den syrisk-malankariske. I den syrisk-ortodokse kirken i Sør-India står to atskilte jurisdiksjoner mot hverandre. En del av de «Thomas-kristne» som har blitt protestantiske, har gått sammen med anglikanerne i «Mar Thoma-Church».

Kathpress 17. november 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
17. november 2002

av Webmaster publisert 18.11.2002, sist endret 18.11.2002 - 19:44