2003

Innenriks

Utenriks

24.12.2003
Prest myrdet

08.09.2003
Kardinal Ursi død

09.02.2003
Krise i prestekall

av Webmaster publisert 09.08.2008, sist endret 24.02.2011 - 01:15