Sammensetning av pastoralrådet for Trondheim stift 2003 - 2004

I følge statuttene for pastoralrådet i Trondheim stift pkt. 5 er pastoralrådet sammensatt slik:

Leder av menighetsrådene, tre medlemmer valgt av medlemmer av menighetrådene, et medlem valgt av presterådet og et medlem valgt av kvinnelige ordensamfunn. Biskopen oppnevner to medlemmer på fritt grunnlag.

Menighetsrådsledere

St. Olav menighet : Wojciech Kauczynski

St. Torfinn menighet : Sigmund Myrvold

St. Eystein menighet : Maja Stojanovic

St. Sunniva menighet : Judith Molka Danielsen

Vår Frue menighet : Ragnhild K. G. Hole (representant i pastoralrådet Emilio Garcia)

Valgt av presterådet

Sogneadministrator Pablo Dagangon

Valgt av medlemmer av kvinnelige ordensamfunn

Barbara Alice von Alten, St. Bonifatius institutt

Valgt av medlemmer av menighetsrådene

Olga Wysocka, Molde,Bjarne Aasum, Trondheim og Ludwig Matuszkiewicz, Molde

Oppnevnt av biskopen

Pham Phuoc Doan, Trondheim og Thor Anders Svensson, NUK, Trondheim

Pastoralrådet hadde sitt første møte 8. mars hvor det konstituerte seg.

Leder : Sigmund Myrvold, Levanger

Nestleder: Pham Phuoc Doan, Trondheim

Sekretær: Barbara Alice von Alten, Levanger

Melding fra Trondheim Stift
10. mars 2003

av Webmaster publisert 10.03.2003, sist endret 10.03.2003 - 14:07