Lederkurs for nyutnevnte biskoper til engelskspråklige misjonsterritorier

Vatikanet (KI/Fides Service) - Et studieseminar for nyutnevnte biskoper i engelsktalende misjonsområder begynte i dag i Roma. Det er Vatikanets Kongregasjon for Troens Utbredelse som står bak tiltaket. Deltakerne er 169 biskoper fra Afrika (63 fra 15 land), Asia (88 fra 15 land), Amerika (5 fra 5 land) og Oceania (13 fra Papua New Guinea). De land med flest deltakere, er Kenya og Nigeria fra Afrika, India og Korea fra Asia, og Papua New Guinea fra Oceania.

Seminaret varer fra 8. til 20. september, og åpnet med en forelesning av kardinal Crescenzio Sepe, prefekten for Kongregasjonen for Troens Utbredelse. Andre åpningsforelesninger er ved erkebiskop Robert Sarah (kongregasjonens sekretær, tidligere erkebiskop av Conakry i Guinea), og fader Fernando Galbiati, lederen for en av den katolske kirkes misjonsordener.

Det intensive programmet inkluderer to daglige forelesninger, spørsmålstimer, diskusjonstimer, argeidsgrupper. Blant foreleserne er kardinalene Schotte, Wamala, Castrillon Hoyos, Macharski, Silvestrini, Cacciavillan, Kasper, Ratzinger, Szoka, Martinez Somalo, Arinze og Lopez Trujillo; erkebiskopene Scola, Cordes, Fitzgerald, Nicora; og prestene Fidel Gonzalez og msgr. Spreafico. Man vil fokusere særskilt på en biskops trefoldige oppdrag "å lære, helliggjøre og regjere" i lys av de forskjellige situasjoner i misjonsområdene. Man vil også reflektere over presteutdannelsen, forholdet til den romerske kurie, arbeidet i bispekonferansene, sosiallæren, økumenikk, karitativt arbeid, interreligiøs dialog, evangelisering og kultur, liturgi og familien.

KI/Fides 5. september 2003
8. september 2003

av Webmaster publisert 08.09.2003, sist endret 08.09.2003 - 21:01