Nytt menighetsråd i Tønsberg

St. Olav menighet i Tønsberg har valgt nytt menighetsråd, og etter valg og konstituering ser det nye rådet slik ut:

Liv Marit Meyer Petersen (leder), Duc Hoa Nguyen (nestleder), Astri Blixhavn (sekretær), Hector Soosaiappu, Johan Svorstøl, Alvin Castillo (faste medlemmer), Jadwiga Stolarski, Tine Morland og Karin Røer (vararepresentanter).

Ewald Nebelung med vara Gunhild Bærø vil representere menigheten i pastoralrådet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. september 2003

av Webmaster publisert 24.09.2003, sist endret 24.09.2003 - 13:17