Blir nye kardinaler utnevnt i morgen?

Vatikanet (KI/KAP/CNS/La Stampa)- I Roma fortetter ryktene seg om at Pave Johannes Paul II kommer til å utnevne nye kardinaler i morgen, i forbindelse med sin angelusbønn ved middagstider på Petersplassen søndag den 28. september. De nye kardinalene skal ifølge spekulasjonene kreeres under et konsistorium senere i august, nærmere bestemt den 22. oktober.

Spekulasjonene i italienske medier og blant "vatikanister" om hvor mange nye kardinaler som vil utnevnes, varierer mellom 30 og 50. De nye kardinalene vil, dersom de ennå ikke er fylt 80 år, være blant de som kar rett til å velge ny pave når Pave Johannes Paul II en gang vil falle fra.

For tiden finnes det 109 valgberettigede kardinaler. Men i løpet av de neste fem månedene vil tallet synke til 102, ettersom syv kardinaler vil fylle 80 år innen utgangen av mars 2004.

Egentlig er tallet på valgberettigede kardinaler fastsatt til maksimalt 120, og det innebærer at det ikke skal utnevnes flere nye kardinaler under 80 år enn at grensen på 120 valgberettigede ikke overskrides. Men Pave Johannes Paul II har overskredet denne grensen under begge de to siste av sine kardinalsutnevnelser i 1998 og 2001, og det er en almen antagelse at han vil gjøre det igjen.

Hvem blir de nye kardinalene? En rekke kurieorganer i Vatikanet ledes vanligvis av kardinaler, og det er også en rekke erkebispestoler rundt om i verden hvis erkebiskoper vanligvis gis kardinalsrang. Men Paven velger selv fritt hvem han vil utnevne.

Her er noen av navnene som er fremme i spekulasjonene. Det er svært mange italienske navn - men vi skal huske at det særlig er italiensk presse som han kastet seg inn i gjetteleken denne gang.

Mulige nye kardinaler tilknyttet den romerske kurie:
Luigi De Magistris (storpønitentiar), Francesco Marchisano (leder av den pavelige kommisjon for bevaringen av den kunstneriske og historiske arv), Attilio Nicora (president for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium), Renato Martino (president for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred), Michael L. Fitzgerald M.Afr. (Det pavelige råd for den interreligiøse dialog), Julian Herranz (Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster).
Dersom Paven benytter anledningen til å "pensjonere" noen av de eldste kuriekardinalene (som Martinez Somalo, Mejia, Ratzinger, Sodano og Szoka - alle minst 75 år), kan det åpne for rokeringer som kan gjøre det naturlig å kardinalskreere også erkebiskoper som Angelo Amato, Paolo Romeo, Angelo Comastri, Giovanni Lajolo og Jean-Louis Tauran.
Mulige nye kardinaler i viktige erkebispeseter:
I Europa: Erkebiskopene av Genova (Tarcisio Bertone), Firenze (Ennio Antonelli), Venezia (Angelo Scola, egentlig patriark), Lyon (Philippe Barbarin), Bordeaux (Jean-Pierre Ricard), Toledo (Antonio Cañisares Llovera), Zagreb (Josip Bozanic), Esztergom-Budapest (Peter Erdö), Glasgow (Mario Conti), Moskva (Tadeusz Kondrusiewicz).
Andre: Biskop Vincenzo Paglia av Terni i Italia, et fremtredende medlem av Sant'Egidio, kan også bli utnevnt med tanke på en fremtidig mer sentral bispestol.
På andre kontinenter: Sydney (George Pell), Manila (Gaudencio B. Rosales), Hongkong (Joseph Zen Ze-Kiun), Rio de Janeiro (Eusebio Scheid), Quito (Raul Eduardo Vela Chiriboga), Medellin (Alberto Giraldo Jaramillo), San Salvador (Fernando Saenz Lacalle), Boston (Sean P. O'Malley), Philadelphia (Justin F. Rigali), Québec (Marc Ouellet P.S.S.), Nairobi (Raphael Ndingi Mwana'a Nzeki), Harare (Patrick Chakaipa) og Maputo (Francisco Chimoio).

Dessuten antas det at Paven vil utnevne sin egen privatsekretær, erkebiskop Stanislaw Dziwisz, og en eller flere teologer. Blant dem blir muligens den sveitsiske pater Georges Cottier O.P. som er tilknyttet Vatikanet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
27. september 2003

av Webmaster publisert 27.09.2003, sist endret 27.09.2003 - 17:30