Partnerskap försvårar ekumeniken

Ett beslut om partnerskap i Svenska kyrkan skulle försvåra ekumeniken, säger pater Henrik Roelvink, Katolska Ekumeniska Nämnden.

- Om Svenska kyrkan beslutar att låta homosexuella registrera partnerskap i kyrkan försvårar det ekumeniken mellan Katolska kyrkan och Svenska kyrkan, säger pater Henrik Roelvink, vice ordförande i Katolska Ekumeniska Nämnden, KEN, i en kommentar till att Svenska kyrkan tycks vara på väg att formulera en sådan ritual.

- Det skulle innebära att man liturgiskt slår fast olikheterna mellan oss och dem i synen på den pastorala omsorgen om homosexuella människor.

Svenska kyrkan har tagit ytterligare ett steg mot att acceptera någon form av en civilrättsligt bindande registrerat partnerskap mellan homosexuella i kyrkan. Svenska kyrkans Kyrkostyrelse har fått i uppdrag att ta fram ett arbetsmaterial som ska innehålla såväl olika former för som konsekvenser av en kyrklig akt med civilrättslig giltighet.

Pastoral omsorg

Henrik Roelvink tycker att detta är allvarligt eftersom ett sådant beslut skulle innebära att man går från att enskilda personer kan ha en mer tillåtande uppfattning i synen på homosexualitet till att detta är något som Svenska kyrkan som sådan accepterar.

- Det är självklart att en kyrka måste ha en pastoral omsorg om homosexuella och deras relationer, men frågan är om detta är den rätta vägen.

Statens förlängda arm

Fattar man ett sådant beslut, är det en konsekvens av att man accepterar att kyrkan inte har något att säga om lämpligheten eller olämpligheten i homosexuella relationer, menar Henrik Roelvink.

- Man gör sig till ett språkrör för stämningar i samhället och agerar mer som statens förlängda arm i religiösa frågor än som en självständig kyrka som har något att tillföra samhällsdebatten utifrån Bibeln och kyrkans tradition.

Katolska kyrkan kan inte acceptera partnerskap som jämställt med ett äktenskap mellan man och kvinna. Äktenskapet är ett sakrament, och vilar på Guds skapelseordning. En avgörande del i sakramentet är bland annat att paret vill ha och i den äktenskapliga samvaron är öppna för att få gemensamma barn.

Civil och kyrklig vigsel kan skiljas åt

Sveriges Kristna Råd håller på att tillsätta en arbetsgrupp som ska vara till hjälp att fatta beslut i äktenskapsfrågor. Det gäller inte bara frågan om homosexuella relationer, utan också hur civila vigslar förhåller sig till kyrkliga vigslar, frågan om skilsmässa och omgifte, osv.

Henrik Roelvink framhåller att om staten vill inför könsneutrala äktenskap, måste katolska kyrkan överväga att agera för att skilja civil och kyrklig vigsel åt. Alla får då först gifta sig civilt, och de som så önskar, få en kyrkligt giltig vigsel i katolska kyrkan. Detta är inget unikt, utan så fungerar det i många andra länder, exempelvis Frankrike.

Svenska kyrkan fattar beslut i ärendet vid Kyrkomötets andra session som börjar den 21 oktober i Uppsala.


För ytterligare information:
Maria Hasselgren
Pressekreterare
Stockholms katolska stift
08-462 66 27, 070-252 19 30
maria.hasselgren@katolskakyrkan.se

SVE - Katolska Kyrkan i Sverige
23. september 2003

av Webmaster publisert 28.09.2003, sist endret 28.09.2003 - 21:11