Biskopene anklager Castro i hyrdebrev

La Habana (KI/Kathpress) - De katolske biskoper på Cuba har krevd at Castro-regimet benåder alle politiske fanger. De 13 biskopene fremhever i sitt budskap at regimet nå, fem år etter Pavens besøk, er vendt tilbake til den språkbruk og de metoder som preget revolusjonens første år. Under de første år etter revolusjonen i 1959 arresterte Castro mange opposisjonelle, og satte i gang en massiv undertrykkelse av den katolske kirke. Biskopenes ti sider lange dokument, "La presencia social de la Iglesia" (Kirkens sosiale nærvær) blir spredt fra hånd til hånd i landet, og biskopene ønsker at det blir lest opp fra alle prekestoler etterhvert. Kirken kan ikke stille seg likegyldig til at borgerne er berøvet sin frihet og ikke fritt kan ta del i det politiske liv, heter det. Det er «særlig opprørende at enhver tanke og handling som ikke overensstemmer med den offisielle ideologim blir betraktet som illegal, og bekjempes". Forrige gang de kubanske biskoper kritiserte regimet på like omfangsrik måte, var i 1993.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
10. september 2003

av Webmaster publisert 04.10.2003, sist endret 04.10.2003 - 14:34