Biskop Anders Arborelius: "Det finns en längtan efter familjeliv"

De katolska biskoparna från de nordiska länderna sammanträdde 12-18 september på Färöoarna för att tala om familjefrågor. I vår tid ifrågasätts den traditionella synen på äktenskapet mellan man och kvinna. Den katolska kyrkan måste lära sig att argumentera för sin syn på familjen i ett pluralistiskt samhälle. Men det finns också en stark längtan efter att leva familjeliv, säger Anders Arborelius, katolsk biskop i Stockholm.

-Biskoparna håller på att förbereda ett herdabrev om familjefrågor, och det var väl det som var det stora temat. Ännu har vi inte hunnit så långt med det här brevet, och vi vet att det inte är helt lätt att kunna formulera tydliga riktlinjer som samtidigt är uppmuntrande och styrkande för alla dem som har hamnat i svårigheter vad gäller familjelivet. Men vi ser det som oerhört väsentligt att ge kyrkans syn på hur viktig familjen är också i vårt individualistiska singelsamhälle.

Den katolska kyrkans syn på äktenskapet går rakt emot de flesta tendenser idag. På många håll ifrågasätts det traditionella äktenskapet mellan man och kvinna. I de flesta nordiska länder finnsdet lagförslag som kan innebära stora svårigheter för dem som har en katolsk syn som vilar på naturrätten. De katolska biskoparna kan inte acceptera äktenskap mellan homosexuella, men blir nu tvungna att förklara klart och tydligt varför.

-Det är naturligtvis inte möjligt för oss att acceptera en så total omvandling av själva äktenskapsbegreppet, som man ju alltid har sagt i alla kulturer och civilisationer är en sak mellan man och kvinna. Samtidigt måste vi ju då kunna föra fram vår syn i ett mer och mer pluralistiska samhälle där det inte alltid är så lätt att få gehör för den traditionella katolska synen.

Från kyrkans sida måste man nog argumentar mer, och får oväntad hjälp av den mördade utrikesministern Anna Lindh.

-Det ser vi som den stora möjligheten i detta herdabrev: att vi på ett sätt som förhoppningsvis kan attrahera människor får lägga fram synen på familjen, som ju faktiskt är grundcellen både i kyrkan och i samhället. Vi märker att det samtidigt finns en väldig längtan efter att leva ett familjeliv. I mina öron ringer just nu de här orden som Anna Lindh lär ha sagt precis innan hon blev medvetslös: "Ring familjen." Det var det viktigaste för henne då, när hon hade blivit nedstucken. Familjen var det fasta i hennes liv.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)

KI/Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB 22. september 2003
22. september 2003

av Webmaster publisert 04.10.2003, sist endret 04.10.2003 - 14:44