Katolske biskoper mot homofilt partnerskap

London (KI/CCO) - Biskop John Hine, hjelpebiskop av Southwark og formann for bispekonferansens komite for ekteskap og familieliv, er snart klar til å avgi det katolske høringsvaret til et regjeringsforslag om borgerlige partnerskap. Svaret vil gå imot at slike partnerskap legaliseres, og argumentere ut fra betraktninger om familien, ekteskapet, likeverd, og legitime menneskerettigheter for både heterofile og homofile.

I en uttalelse sa biskop Hine: "Vårt svar forklarer hvorfor vi tror at regjeringens forslag ikke vil fremme det felles beste i det lange løp. Samtidig påpeker vi at det er andre problemer i vårt samfunn som truer familienes stabilitet, og som er minst like viktige men som ikke er tatt opp til drøfting. Vår konklusjon er at regjeringens forslag om rettslig anerkjennelse av samkjønnslige partnerskap ikke er nødvendige for forsvaret av fundamentale menneskeretter, og at de i det lange løp vil underminere ekteskap og familie."

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)

KI / Catholic Communications Office of the Catholic Church of England and Wales 30. september 2003
30. september 2003

av Webmaster publisert 04.10.2003, sist endret 04.10.2003 - 14:49