Episkopale og katolikker strides i Florida grunnet homofili-uenighet

Jacksonville (KI/AP) - Det er oppstått spenninger mellom episkopale (anglikanere) og katolikker i Florida etter at den katolske biskopen av Saint Augustine trakk tilbake sin innbydelse og tillatelse til at den episkopale kirke skulle få benytte en katolsk kirkebygning til en bispevielse. De episkopale kirker i området er for små til å huse alle som påregnes å ville være med på ordinasjonen.

Det katolske bispedømmet Sains Augustin trakk tilbake innbydelsen da det nylig ble kjent at det var den episkopale kirkes "presiding bishop", Frank Griswold, som aktet å foreta bispeordinasjonen. Denne biskopen har forsvart sin kirkes godkjennelse av en homoseksuelt samboende biskop, og hevdet at likekjønnslig omgang ikke er i strid med Bibelen.

Bispevielsen av den nye episkopale biskop av Florida, Samuel John Howard, er berammet til 1. november. Det pågår nå forhandlinger mellom episkopale og katolske ledere med sikte på å muliggjøre at ordinasjonen kan finne sted.

Men saken ser fastlåst ut: Griswold har offentliggjort et brev han sendte til den avtroppende Florida-biskop der han sier at han etter bønn og refleksjon er kommet til at han "må" være den som konsekrerer Howard. "Jeg er blitt kalt til å tjene hele kirken som presiderende biskop, ikke bare dem som er av den ene eller andre oppfatning".

Kathleen Bagg-Morgan, en talskvinne for det katolske bispedømmet, sier at biskop Victor Benito Galeone av Saint Augustine ikke har noen innvendinger mot biskop Griswolds nærvær, men at han ikke vil tillate at St. Josephs kirke i Jacksonville stilles til disposisjon dersom Griswold presederer seremonien eller deltar i selve ordinasjonen.

Biskop Galeone sa tidligere i uken at han trakk tilbake invitasjonen så snart han fikk vite at Griswold skulle delta. En episkopal biskop som i et slikt spørsmål inntar en posisjon som er så radikalt i motsetning til den katolske kirkes og Skriftens lære om homoseksuell omgang, kan ikke benytte en av våre kirkebygninger, sa han.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)

KI - AP 2. oktober 2003
2. oktober 2003

av Webmaster publisert 04.10.2003, sist endret 04.10.2003 - 14:53