Nyutnevnelser til den romerske kurie begynt

Vatikanet (KI/KAP) - Paven har i dag innledet de utvekslinger i den romerske kurie som har vært ventet i lengre tid. To sentrale kuriebiskoper som er overskredet normal kirkelig pensjonsalder, er blitt avløst.

Til ny vise-president for den pavelige kommisjon for Latinamerika etter den 77-årige erkebiskop Cipriano Calderón Polo, har Paven utnevnt den mexikanske pavelige diplomat erkebiskop Luis Robles Diaz (65) som frem til nå har vært Pavestolens sendemann i Cuba.

Ny stor-pønitentiar (leder for Pavestolens "skriftemålsdomstol") etter erkebiskop De Magistris, som nærmer seg 78 år, er kardinal James Francis Stafford (71) fra USA. Kardinal Stafford var inntil nå president for det pavelige råd for legfolket. Som hans etterfølger der har Paven utnevnt rådets "nestkommanderende", biskop (nå erkebiskop) Stanislaw Rylko (58) fra Polen.

Det antas at flere endringer er i vente; en rekke av toppstillingene i Vatikanet er besatt av folk som er over 75 år.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
4. oktober 2003

av Webmaster publisert 04.10.2003, sist endret 04.10.2003 - 18:45