Stockholm bispedømme feirer 50-års jubileumsmesse med kongelig gjest

Den 12 oktober firar Stockholms katolska stift 50-årsjubileum i närvaro av H.M. Konungen Carl XVI Gustaf och den påvlige legaten, ärkebiskopen av Westminster, kardinal Cormac Murphy-O'Connor.

Jubileet firas med en pontifikalmässa kl 11.00 i den katolska domkyrkan S:t Erik på söder i Stockholm. Mässans huvudcelebrant är kardinal Murphy-O'Connor som också kommer att predika. Ekumeniska representanter vid högtidligheterna är den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop emeritus Bertil Werkström, ärkebiskop emeritus Gunnar Weman och biskop Martin Lind från Svenska kyrkan, Per-Magnus Selinder, Svenska Missionsförbundet, samt Sten-Gunnar Hedin, pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Katolska stiftet upprättades 1953 och hade då 20 000 medlemmar och 50 präster. Idag är drygt 85 000 katoliker registrerade i de katolska kyrkböckerna och 155 präster. Den katolska kyrkans liv i det moderna Sverige berikas av en stor bredd både kulturellt och andligt.

1952 inrättades religionsfrihet i Sverige och katoliker registrerades inte längre som "främmande trosbekännare". Först 1976 fick katolska kyrkan full religionsfrihet, då man fick rätt att, utan regeringens tillstånd, inrätta katolska kloster i Sverige.

SVE - Katolska Kyrkan i Sverige
5. oktober 2003

av Webmaster publisert 05.10.2003, sist endret 05.10.2003 - 19:43